5 Snø observasjoner ved (Sunnmøre/ØRSTA).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Stabilitetstest
Test
ECTP 11@40cm Q1
Stabilitet
Dårlig
Kommentar
Profil gravd i bruddkant viser tydelig svakt lag som nedføyka laussnø.
Inkluder i profil
Nei, stabilitetstesten vises ikke i snøprofil.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter både lett og glatt.
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Svært lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
3 - Store
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 500 meter.
Kommentar
Slik eg opplevde dette i dag var det svært lett å løyse ut- og med veldig god forplantningsevne. Det blir lett str 3. Utbredelsen er eg meir usikker på, men det er nok minst "noen"- tanken om "mange" slo meg også mtp den vindtransporten som er generelt på fjellet no. Då nærmar vi oss FG4. Ferdselsråd: hald deg heime.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Svært hissige forhold i V-NV-N sektor. Fokksnø på svakt lag av nedføyka nysnø. Eg fulgte eit trakkemaskinspor opp frå skisenteret som går opp mot 713. Når eg hadde tatt 3 steg ut på villsnøen sa det whom og det skaut ein sprekk 7-8 meter bortover ryggen. Når eg kom over kanten hadde eg løyst ut eit 50-60 meter breidt og 2 meter langt (henget er lite) flakskred. Dersom dette er representativt, og det trur eg at "sannsynlig" er eit betre begrep enn "mulig" i dag. Fjernutløysing mulig. Det er lenge sidan eg har vore bort i så potent snødekke.
Utvikling
Dette vil nok vere aktuelt også for morgondagen
Faregrad
faregrad 3 Betydelig
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Snøprofil

Lagdeling
3 observert


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI100806040200Depth [cm]Temperature [°C]Ohc1Dd0.3DCreated with niViz on 2020-02-17T01:50:54

Kommentar
Profil gravd i bruddkanten på skredet.

Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Sunnmøre
Kommune
ØRSTA
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
697 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart