8 Snø observasjoner ved (Trollheimen/SURNADAL).
Observert av
Martine@SVV
Gruppe
Trollheimen_SVV
Kompetanse
**** (Observatører med videregående observatørkurs. Observatøren har mye erfaring med å vurdere skredfare. Observatøren har viderekommende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4b.)
Tidspunkt observert
12. mars 2019 kl. 11:17
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Fersk vindtransportert snø
Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vinden tok seg opp ila turen. Kraftig snøfokk fra SØ på fjelltoppene. Også i skogen etter hvert. Kommer sannsynligvis til å øke utover dagen

Copyright
Martine@SVV
Kommentar
Et forsøk på å illustrere snøfokk fra brøytekantene
Skredaktivitet
Dato
12.03.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-5,00 °C
Vindhastighet
8,0 m/s
Vindretning
Fra sørøst
Skydekke
40 %
Kommentar
Tilskyende. Høyt skydekke. Vinden tok seg kraftig opp. Stille fra morgenen. Opp mot 10 m/s i kastene etter hvert. Også økende temp. 0 grader på 400 moh kl 12.

Copyright
Martine@SVV
Kommentar
Mot nord
Snødekke
Nysnø siste døgn
5 cm
Snøfokk
Moderat snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Svært mye tørr løssnø (>30cm)
Kommentar
Snødekket består av 30-50 cm nysnø/fokksnø fra før helgen over gammelt smelteomvandlet snødekke. I skogen er snøen ubunden. Fra skoggrensen er snøen vindpåvirket i varierende grad, overflatehardhet fra 1f-f. Også lommer med ubunden snø

Copyright
Martine@SVV
Kommentar
Mot nord vest. Viser et østlig/sør østlig heng. Mest snø mot øst.
Snøprofil

Copyright
Martine@SVV
Kommentar
Fra profil 1019 moh. Kantkornlaget er tydelig i snøprofilet, 5-6 cm over gml snødekke
Copyright
Martine@SVV
Kommentar
N/NØ heng 770moh. Representativt for fokksnø/nysnø i østlige sektorer. Strek markerer nedføyket nysnø (ECTN12@30cmQ3). Fant ikke kantkorn her. Gode bindinger til gammelt snødekke.
Copyright
Martine@SVV
Kommentar
Representativ for områder med tynnere snødekke. Tydelig utviklet kantkorn. Går lett til brudd, Q1/2. 10 øverste cm er sannsynligvis innblåst snø fra i dag. Observerte riktignok ingen drønn/ferske sprekker. Grunn til å tro at kantkorn har en ujevn utbredelse. Ettersom solen tar bra nå, er det mest sannsynlig å finne i nordlige sektorer med tynt snødekke.
Tester
Test
ECTP 9@25cm Q2
Stabilitet
Dårlig
Kommentar
Brudd i kantkorn (1-2mm). Tynt snødekke. 1019 moh nordlig. Har ikke oversikt over utbredelse. Ingen faretegn bekrefter at det er der. Tidvis vanskelig å høre drønn i dag pga mye vind
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.
Test
ECTN 12@30cm Q3
Stabilitet
Middels
Kommentar
Brudd i nedføyket nysnø. Østlig 770 moh
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter både lett og glatt.
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 700 meter.
Kommentar
Har ikke oversikt over utbredelse. Antar store lokale variasjoner. Men fravær av faretegn tyder på at det ikke finnes overalt. Mest sannsynlig i nordlig og på tynt snødekke.

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 700 meter.
Kommentar
Gikk kun i østlig og nordlig i dag. Mye snø over gammelt snødekke. Skredene kan nok bli store. Samtidig har snøpakken en nokså gunstig oppbyggning og dårlig forplantningsevne.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Det ligger mye tørr ubunden snø i terrenget. Økende vind utover dagen vil flytte snø i nordlig og vestlige sektorer. Det finnes svake lag i snødekket. Har ikke oversikt over utbredelsen, men sannsynlig å finne i nordlige sektorer, hvor snødekket er tynt. Nysnøen fra før helgen har stabilisert seg, og viser lite spenninger.
Utvikling
Økende med vinden utover dagen. Usikkerheten rundt utbredelse av svake lag gjør det krevende. Observerte ikke rim i dag.
Faregrad
faregrad 3 Betydelig
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
På morgenen i dag lå faregraden her på 2. Men etterhvert som vinden flytter snø i heng mot nord og vest vil skredfaren øke. Spesielt i heng hvor snøen legger seg på svake lag.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Trollheimen
Kommune
SURNADAL
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
1020 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart