11 Snø observasjoner ved (Nordenskiöld Land/SVALBARD).
Observert av
HoltH@unis
Kompetanse
*** (Kurset observatør. Observatøren har erfaring med å vurdere snøskredfare. Observatøren har grunnleggende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4a.)
Tidspunkt observert
12. mars 2019 kl. 12:17
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Skredaktivitet
Dato
12.03.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-15,00 °C
Vindhastighet
2,0 m/s
Vindretning
Fra øst
Skydekke
25 %
Kommentar
Varmere i dag. Mer vind i Adventdalen / på UNIS enn på Sukkertoppen over 300 moh. Sol med få skyer. Stabilt vær.
Snødekke
Snøgrense
0 moh
Grense lagdelt snø
0 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Vindpakket hard
Kommentar
Snødekket på Sukkertoppen / Vannledningsdalen varierer mellom et skare fra 22/23 februar, gammel og hLiard fokksnø fra de siste to uker og mykere fokksnø fra de siste dagene. I skredbanen er det -- Lia 1 og 2: skare med sidelastet fokksnø på nord-vente siden, Lia 3: nesten helt avblast, Lia 4: sidelastet fokksnø (nord-vente), Lia 5: myk fokksnø mellom og under snøgjerder, Lia 6: avblast, Lia 7: 2-5 cm F-4F fokksnø over skare, Lia 8: vindpakket myk. Ser ut som de beste skiforholdene er faktisk på nordsiden mot Gruvedalen.

Kommentar
Vannledningsdalen / Gruvefjellet
Himmelretning
NV
Kommentar
Lia 8
Himmelretning
V
Kommentar
Lia 4
Himmelretning
V
Kommentar
Lia 1, 2, 3
Snøprofil

Kommentar
Dug right under the snow sensor in the upper starting zone.
Copyright
HoltH@unis
Stabilitetstest
Test
ECTX
Stabilitet
God
Kommentar
Entire column / block fractured and slid on the facets over the December crust by prying with the shovel behind the column after the test.
Inkluder i profil
Ja, stabilitetstesten vises i snøprofil.​
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø under skarelag
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Kommentar
Vanskelig å beskrive den nåværende skredsituasjonen med bare et skredproblem fordi det finnes flere vedvarende svake lag i øvre 30-50 cm av snødekket. Vi har flere kantkorn lag mellom fokksnø lag av variabel hardhet dannet i de siste tre uker og rundt skaret dannet 22/23 februar. Men hvilke av disse lagene som er mest problematiske avhenger av lokale variasjoner i fokksnø- og kantkornlagene...

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø over skarelag
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Svært vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
3 - Store
Utbredelse løsneområder
Ikke gitt
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Kommentar
This layer is dormant at the moment, but the facets in the layer are impressive enough (4 mm; nearly mid-pack depth hoar) that we still need to consider it if we get a large / strange loading event.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
På denne obsturen (opp Sukkertoppen og nedover Vannledningsdalen) i dag jeg fant stabilt forhold i snødekket. Fokksnøproblemer var ikke reaktive og jeg så ingen andre faretegn. For Sukkertoppen / Vannledningsdalen er vi på FG1, men FG 2 stemmer ok for andre plasser i Longyeardalen med mer fokksnø. Objservasjonen gjelder område Sukkertoppen / Longyearbyen.
Utvikling
Uten endringer i været, det er bare å følge med kantkornutvikling...
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Snøprofil

Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Nordenskiöld Land
Kommune
SVALBARD
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
244 
+/- nøyaktighet
5 meter
Laster kart