11 Snø observasjoner ved (Heiane/GJESDAL).
Observert av
Salvesen@obskorps
Kompetanse
*** (Kurset observatør. Observatøren har erfaring med å vurdere snøskredfare. Observatøren har grunnleggende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4a.)
Tidspunkt observert
11. mars 2019 kl. 13:02
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Fersk vindtransportert snø
Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:
Ferske skred
Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:
Ferske sprekker
Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Sprekker opp rundt ski

Copyright
Salvesen@obskorps
Copyright
Salvesen@obskorps
Copyright
Salvesen@obskorps
Skredaktivitet

Tørre løssnøskred

Dato
11.03.2019
Antatt tidsrom
18-24
Antall skred
Noen (2-5)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
2 - Middels
Utbredelse
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 600 meter.
Kommentar
Hovedsaklig sørvendt ifm. Svaberg og fremstikkende steiner.

Copyright
Salvesen@obskorps
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-1,00 °C
Vindhastighet
3,0 m/s
Vindretning
Fra vest
Skydekke
50 %
Kommentar
Pent lettskyet og kaldt vær siste døgn.

Copyright
Salvesen@obskorps
Snødekke
Total snødybde
55 cm
Nysnø siste døgn
20 cm
Nysnøgrense
300 moh
Snøgrense
300 moh
Grense lagdelt snø
500 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Mye tørr løssnø (10-30cm)
Kommentar
Det fuktige snøfallet/ regnet forrige uke har nå fått et solid påfyll av knusktørr nysnø. Denne ligger fra 300m. Under 500 legger den seg rett på barmark. Over tregrensen ligger snøen som myke flak i sørlig halvdel av kaka. Den legger seg rett på et pennehardt skarelag som merkes underliggende ved skikjøring. I bratt sør og sørvest er snøen merkbart solpåvirket.

Copyright
Salvesen@obskorps
Kommentar
Myke flak over tregrensen.
Copyright
Salvesen@obskorps
Kommentar
Myk sastrugi på skare på utsatte plasser
Copyright
Salvesen@obskorps
Kommentar
Østvendt, gamle våte løssnøskred til høyre i bildet
Copyright
Salvesen@obskorps
Kommentar
Bilde tatt mot vest 600moh
Copyright
Salvesen@obskorps
Kommentar
Hallbrekkvæven i Hunnedalen. 500-700moh
Copyright
Salvesen@obskorps
Kommentar
Tørr nysnø rett på asfalt 550moh
Snøprofil

Copyright
Salvesen@obskorps
Tester
Test
ECTN 11@20cm Q2
Stabilitet
Middels
Kommentar
Går på skaren.
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.

Copyright
Salvesen@obskorps
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 700 meter.

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 700 meter.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Den sist ankomne snøen er det eneste å ta hensyn til nå. Myke flak i høyden som enten glir på skare eller på løsere nedføyket. Ubunden tørr snø i bratt lende kan også gi små skred.
Utvikling
Neste døgn ventes mye nedbør som snø i kombinasjon med kraftig vind. Dette vil trolig skjerpe situasjonen betraktelig.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Dagens varsel oppleves som presist, men jeg tror høydeangivelsen på fokksnøproblemet kunne vært satt et par hundre meter lavere.
Snøprofil

Lagdeling
7 observert
Temperatur
11 observert


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI100806040200Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]h4MhD-Md0.5MOhDd0.5D-MLDc0.5DCreated with niViz on 2020-09-20T10:27:11


Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Heiane
Kommune
GJESDAL
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
896 
+/- nøyaktighet
5 meter
Laster kart