2 Is observasjoner ved Storebukta, Kolbotntjernet (Akershus/Nordre Follo).
Observert av
Isfiskern
Kildeangivelse
Har selv sett dette
Kompetanse
Ukjent (Ukjent kompetanse.)
Tidspunkt observert
9. mars 2019 kl. 12:30
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Isdekningsgrad
Isdekning
Delvis islagt på målestedet
Isdekningsgrad før observasjon
Brudd - Ukjent før nå
Bæreevne
Uten bæreevne
Kommentar
Stedvis svært usikker is og en åpen råk fra ulykke der isfisker gikk gjennom isen. Det anbefales ikke å ferdes på isen i området fra land til 50 meter ut på østsiden av Storebukta
Ulykke / Hendelse
Beskrivelse
Isfisker gikk gjennom isen, men berget seg opp på omkringliggende is.
Skadeomfang
Påvirket ingenting
Observasjonstype
Is
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Stedsnavn
Storebukta, Kolbotntjernet
Varslingsregion
Akershus
Kommune
Nordre Follo
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
95 
+/- nøyaktighet
100 meter
Laster kart