9 Snø observasjoner ved (Nord-Troms/Gáivuotna).
Observert av
jan arild@obskorps
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
10. mars 2019 kl. 11:06
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-8,00 °C
Skydekke
0 %

Copyright
jan arild@obskorps
Snødekke
Total snødybde
100 cm
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Vindpakket hard
Kommentar
Litt løssnø i skogen. Vindparket over tregrensen. Gamnel skare konmer frem over rygger. Begynnende kantkorndannelse over skarelag/under ffokksnø fra tidligere i uken. Enkelte drønn i skogen som forplanter seg en radius på 5-6 meter

Himmelretning
Ø
Kommentar
Begynnende kantkorndannelse over hardt skarelag
Tester
Test
ECTP 23@27cm Q2
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Dårlig binding mellom lag i fokksnøen
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter både lett og glatt.
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 400 meter.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Fokksnøflak er i ferd med å stabilisere seg, men fortsatt er det mulig å løse ut flakskred i Ø/SØ vendte bratte leheng, da med stor tilleggsbelastning. Skredfaren vurderes til FG2
Utvikling
Værutsikter fremover tilsier ingen store endringer i skredfaren
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Snøprofil

Lagdeling
5 observert
Temperatur
2 observert
Tester
1 test knyttet til snøprofil


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI100806040200Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]iDdDdDdDECTP23Created with niViz on 2020-09-18T04:45:57


Bilder
Bilder av Notater

Copyright
jan arild@obskorps
Himmelretning
Ø
Kommentar
40 cm fokksnø 4F-1F over tykt og knivhard is/skare. Begynnende kantkorn over skare -8 ved snøoverflaten/ -3 over skatelaget. Ectp24@27Q2. Brudd i sjiktovergang i fokksnø
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Nord-Troms
Kommune
Gáivuotna
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
489 
+/- nøyaktighet
64 meter
Laster kart