Snø observasjon ved Grøtdalstind (Sunnmøre/ØRSTA).
Observert av
sondrep
Kildeangivelse
Sett bilde/webkamera/satellitt
Kompetanse
Ukjent (Ukjent kompetanse.)
Tidspunkt observert
9. mars 2019 kl. 12:55
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Ulykke / Hendelse
Beskrivelse
Personen som løste ut skredet ble dratt med ca. 10 m nedover. Skredet ble løst ut når skiløperen var helt oppe i høyre del av skredet (se bilde) ca 10 m under ryggen. Sannsynlig årsak til utløsing: Svakt lag av nysnø med fersk vindtransportert snø som hadde bundet seg til mykt flak på toppen av dette svake laget.. Store deler av henget var ubunden snø helt ned til gammelt bærende skarelag. Det var området i umiddelbar nærhet av ryggen som var vindpåvirket. Et tydelig skille mellom ubunden og vindpåvirket snø ca 10 m under ryggen. Skredet var i hovedsak et flakskred bestående av myke flak + at det dro med seg mye ubunden snø nedover siden. Skiløperen som utløste skredet ble dratt nedover ca. 10 m. Falt i skredet og var under snøen et lite øyeblikk. Klarte å "svømme" ut i ytterkant av skredet og fikk stoppet nokså raskt. Hadde da snø til midt på låret. Mistet en stav. Ellers like hel. Det var en god avtale med ferdselsmønster som gjorde at det ikke var to stykker i skredet.
Aktivitet
Topptur
Skadeomfang
Nestenulykke
Observasjonstype
Snø

Fotograf
Vegard Bøyum
Copyright
Vegard Bøyum
Himmelretning
NV
Kommentar
Bilde tatt fra nedre del av skredtunga. Bredde ca. 40 m. Høgde på bruddkant varierte fra 20-40 cm.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Stedsnavn
Grøtdalstind
Varslingsregion
Sunnmøre
Kommune
ØRSTA
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
1189 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart