6 Snø observasjoner ved (Sunnmøre/STRANDA).
Observert av
Drablo
Kompetanse
Ukjent (Ukjent kompetanse.)
Tidspunkt observert
9. mars 2019 kl. 14:45
Tidspunkt registrert

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ferske skred
Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Det vart observert fleire små laussnøskred og flakskred i skogsterrenget under Blådalen. Snøen føltest ut til at den hadde dårleg feste til snøunderlaget under.
Skredaktivitet

Tørre flakskred

Dato
09.03.2019
Antatt tidsrom
0-23
Skredutløser
Lett å løse ut
Størrelse
1 - Små
Utbredelse
Mange bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 600 meter.
Kommentar
Det vart søkt med skredsøkar i søkemodus utan teikn til skredtekne skiløparar i eit skred som vart løyst av meg. Eg observerte ingen skiløparar i nærleiken verken før, under eller etter.
Skredhendelse
Punkter i kart
Start- og stopp punkt er ikke satt
Ca tid da skredet gikk
09.03.2019 14:45
Skredtype
Tørt flakskred
Størrelse
1 - Små
Skredutløser
Personutløst
Eksposisjon
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Terrengtype i løsneområdet
I skogen
Svaktlag
Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø
Bruddhøyde
10,00 cm
Bruddbredde
5,00 m
Kommentar
Eg utløyste skredet og observerte ingen i nærleiken verken over, under eller på sida. Det vart gjort søk med skredsøkaren og den fekk ingen respons ifrå eventuelle andre skiløparar med skredsøkar i sendemodus. Snømengdene i skredet såg ut til å vere for små til å begrave meg eller andre skiløparar, men det hadde krefter nok til å gjere skade og terrengfeller som skog og skrentar var tydelege faremoment. Hendinga vart rapportert til Skipatrulja på Strandafjellet.

Copyright
Drablo
Ulykke / Hendelse
Beskrivelse
Skredhendinga skjedde fordi snødekket bestod av tynt nysnølag (15-20 cm) og hadde dårleg binding til skarelag under. Det var også brattheng i skogen (over 30 grader) og sterkt eksponert av sollys. Snøen hadde dårleg binding lengre ned i skogen og glei veldig lett ut i små tørre flakskred. Eg fall og utløyste ski og stavar, men eg vart ikkje teken av sjølve skredet sjølv om fallet skjedde i skredområdet. Eg kom uskada ut av hendinga, og der vart ikkje observert nokon andre skiløparar i nærleiken verken før, under eller etter.
Aktivitet
Ski offpist
Skadeomfang
Ingen skredtatt, men nære på
Observasjonstype
Snø
Værobservasjon
Temperatur
-1,00 °C
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter både lett og glatt.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Sannsynlighet for skred
Sannsynlig
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Mange bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde midt
Høyde: 600 meter.
Nedre høyde: 500 meter.
Kommentar
Siste nysnø er observert til å ha dårleg binding til skarelag og er sårbar for soleksponering, sannsynlegvis i heng vendt mot sør og sør-vest.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Sunnmøre
Kommune
STRANDA
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
742 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart