6 Snø observasjoner ved (Nord-Troms/Gáivuotna).
Observert av
jan arild@obskorps
Kildeangivelse
Har selv sett dette
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
8. mars 2019 kl. 14:51
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Snødekke
Nysnø siste døgn
0 cm
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Vindpakket myk
Kommentar
8-10 cm løssnø i skogen. Over tregrense mer bundtet fokksnø men litt løssnø i isolerte områder. I høyden mer vindpakket hardt og glatt skare i overflaten. Tykt lag (10-12 cm) med kantkorn under dette skarelaget hvor snødekket er tynt. Ved tregrense observert begynnende kantkornlag over skare og under den ferske fokksnøen. Stor temperaturgradient men t¨ler stor belastning
Tester
Test
ECTN 17@30cm Q2
Stabilitet
God
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Dårlig binding mellom lag i fokksnøen
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter både lett og glatt.
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 400 meter.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Fokksnøflak som NV har pålagret i leområder er i ferd med å stabilisere seg. Får ingen respons på tester selv ved mye belastning i testheng. Ingen faretegn eller noen skred observert de siste dagene i Nord-Troms. Over rygger i høyden kan smindre fokksnøflak ligger over glatt skare og lett løsne ved liten tilleggsbelastning. Men størrelsen på evt skred vil bli små. Vurderer at FG 2 for regionen vil¨være riktig
Utvikling
Rolige værutsikter og fortsatt stabiliseringen av fokksnøflak.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er for høy
Snøprofil

Lagdeling
5 observert
Tester
1 test knyttet til snøprofil


Created with niViz on 2020-09-18T03:46:21FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI706050403020100Depth [cm]Temperature [°C]iDcDdDcDdDECTN17

Kommentar
Vestvendt brattheng 900 moh. God stabilitet

Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Nord-Troms
Kommune
Gáivuotna
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
893 
Laster kart