6 Snø observasjoner ved (Sør-Troms/Harstad).
Observert av
Morten
Kompetanse
Ukjent (Ukjent kompetanse.)
Tidspunkt observert
8. mars 2019 kl. 13:00
Tidspunkt registrert

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Rimkrystaller
Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Det har vært oppbygging av rim generelt på fjellet i natt. Dette er nå blåst bort på utsatte steder, men også nedføyket enkelte steder.
Fersk vindtransportert snø
Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vind fra øst transporterer en del snø inn i vestsidene. Med lokale variasjoner.

Copyright
Morten
Kommentar
Mye tilgjengelig snø i kombinasjon med lett snøtrensport.
Copyright
Morten
Kommentar
Rim på de fleste flater som ikke er spesielt vindutsatte.
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-12,00 °C
Vindhastighet
6,0 m/s
Vindretning
Fra øst
Skydekke
5 %
Kommentar
Vært ned mot -19 og vindstille i natt. Dette har lagt tilrette for oppbygging av både rim og påbegynt kantkorn over skare.
Snødekke
Total snødybde
110 cm
Nysnøgrense
0 moh
Snøgrense
0 moh
Grense lagdelt snø
0 moh
Snøfokk
Lett snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Svært mye tørr løssnø (>30cm)
Kommentar
Generelt mye snø tilgjengelig for transport i fjellet. Mindre og mer avblåst mot toppene. Opp mot 90cm tørr ubundet løssnø i skogen og på skjermede steder.
Snøprofil

Copyright
Morten
Kommentar
En profil på tynt snødekke, 50cm. 20cm 4F delvis nedbrutt nysnø oppå 30 cm solid smelt-frys sandwich i bund. Påbegynt kantkorn over smelt-frys skaren gjorde at det myke laget med delvis nedbrutt nysnø skled meget lett ut.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Sannsynlighet for skred
Sannsynlig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 400 meter.
Kommentar
De tidligere/gamle lagene med nedføyket nysnø er godt på vei stabilisert. Men den pågående snøtrensporten gjør at vi nå får nye nedføykede lag med nysnø i vestvendte sider med lokale variasjoner.

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø over skarelag
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter både lett og glatt.
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 400 meter.
Kommentar
Har bare sett dette problemet der snødekket er tynt, men forventer at dette problemet vil bli tiltagende med fortsatt kalde temperaturer.

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedsnødd eller nedføyket overflaterim
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter både lett og glatt.
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 400 meter.
Kommentar
Har observert rim generelt på fjellet. Dette føyker nå ned i vestvendte sider, men blir blåst bort på utsatte sørvendte sider.

Copyright
Morten
Kommentar
Naturlig utløst «skred» på nedføyket rimlag.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Varslet faregrad er riktig. Kompleks situasjon med mange skredproblemer. De nedføykede nysnølagene fra tidligere har i stor grad stabilisert seg, men ny problematikk oppstår nå i vestvendte sider. Både nedføyket rimlag og nysnø vil være problem her. Påbegynt kantkorn over skarelag i flere himmelretninger, men bare observert der snødekket er tynt. Fortsatt stort sett bare myke flak på disse problemene. Harde flak bare på spesielt vindutsatte steder. Forventer hardere flak på steder som er mer vindutsatte enn her.
Utvikling
Varslet faregrad vil vedvare dersom varslet vind intreffer. Dette vil føre til økt belastning på de svake lagene og potensielt hardere flak som vil kunne påvirke skredstørrelsen.
Faregrad
faregrad 3 Betydelig
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Sør-Troms
Kommune
Harstad
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
508 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart