7 Snø observasjoner ved (Hallingdal/Hemsedal).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Fersk vindtransportert snø
Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Kraftig vind og mye transport av snø. Mengden vindtransportert snø begynner å minke, men vinden står fremdeles på.
Ferske sprekker
det sprekker lett opp (i mange tilfeller skytende) i områder med vindpåvirket overflate.

Fotograf
Jørgen
Skredaktivitet

Tørre flakskred

Dato
08.03.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Noen (2-5)
Skredutløser
Svært lett å løse ut
Størrelse
2 - Middels
Utbredelse
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 800 meter.
Kommentar
Skiløpeeutløste skred. Må forventes i alle leområder der det er bratt nok.
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-6,00 °C
Vindhastighet
12,0 m/s
Vindretning
Fra vest
Skydekke
70 %
Kommentar
Nedbøren har opphørt, temperaturen har gått ned og det er kraftig vind fra vestlig retning.

Copyright
Jørgen@obskorps
Himmelretning
Snødekke
Total snødybde
70 cm
Nysnø siste døgn
10 cm
Snøfokk
Moderat snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Vindpakket myk
Kommentar
Vind fra vest har ført til normakfordeling av snø, med mest i østvendte leområder. Vinden har påvirket snø godt under skoggrensa og generelt har betydelige mengder snø blitt flytta på siste 12 timer. En sidelasting av snø må også forventes.

Copyright
Jørgen@obskorps
Himmelretning
Kommentar
Vindpåvirket overflate.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter både lett og glatt.
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Svært lett å løse ut
Sannsynlighet for skred
Sannsynlig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 800 meter.
Kommentar
Jeg vil tro at det går opp til lett å løse ut i løpet av dagen.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Ustabil vindtransportert snø er skredproblemet. Den sprekker opp og hviler på nedføyka lag med nysnø. Vinden har tatt langt ned i skogen, her vil flakene bli mindre 1-1,5. Over tregrensa vil flakene være relativt myke nå, med str 2 i hovedsak. Mulig str 3 noen steder.
Utvikling
Vinden vil ikke ha så mye mer å frakte. Temp er gunstig for stabilisering
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
2+ her i dag. En ganske potent situasjon, mye energi i fersk fokksnø. Vil nok bli fg 2 blank i morgen, tror jeg. Legger inn snøprofil seinere i dag
Snøprofil


Fotograf
Jørgen
Kommentar
brudd i nedføyka nysnø like over skarelag. Det er begynnende kantkorndannelse i nysnøen og den er meget løs. Ved tykkere snødekke kan man få brudd lengre opp i den nylig innføyka snøen. I det gamle snødekket finnes kantkorn, men det er bærende skare over så per dags dato vurderer jeg det gamle snødekket til ikke å ha reelle skredproblem. Det eneste måtte være høyt til fjells (over 1400 moh) på tynt snødekke.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Hallingdal
Kommune
Hemsedal
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
1468 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart