9 Snø observasjoner ved (Hallingdal/Ål).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Fersk vindtransportert snø
Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Tiltagende vind i natt og i dag gir fokksnøansamlinger i Ø-SØ vendte heng, opp mot 1 meter i formasjoner som fanger opp mye snø
Ferske skred
Område: På dette stedet. Beskrivelse: Skred str 1 naturlig utløst i lite Ø-vendt brattheng. Har gått på dårlig binding/sjikt med løsere snø (kantkorn?) mot det gamle harde snødekket

Copyright
steinar@obskorps
Kommentar
Naturlig utløst skred str1. Føyker fort igjen
Copyright
steinar@obskorps
Kommentar
Vindtransport pågår
Skredaktivitet

Tørre flakskred

Dato
08.03.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ett (1)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
1 - Små
Utbredelse
Mange bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 800 meter.
Kommentar
Har ikke oversikt over mye skredterreng, men må vel anta at tilsvarende forhold fins i mange Ø-SØ-vendte heng
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-6,00 °C
Vindhastighet
12,0 m/s
Vindretning
Fra nordvest
Skydekke
50 %
Kommentar
Økende vind i natt og i dag
Snødekke
Total snødybde
80 cm
Nysnø siste døgn
12 cm
Nysnøgrense
100 moh
Grense lagdelt snø
800 moh
Snøfokk
Moderat snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Vindpakket myk
Kommentar
Har kommet ca 30 cm snø de siste dagene, så det er mye snø for vinden å flytte på og det har den begynt med. Opp mot 100 cm dyner i heng som fanger mye snø. Begynner å bli avblåst på rygger og rabber og vinderodert der vinden tar. Snøføyke langt ned i skogen og nede i bygda.

Fotograf
Steinar Forberg
Kommentar
Myke dyner
Tester
Test
ECTP 2@45cm Q2
Stabilitet
Dårlig
Kommentar
Brudd i tynt lag med løsere snø mot gammelt hardt snødekke. Usikker på om laget består av noe kantkorn, været var uegnet til å dra fram lupe og rasterplate.
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 800 meter.
Kommentar
Fersk vindtransportert snø (fokksnø) i heng mot Ø-SØ er et opplagt skredproblem i dag. Fokksnøen har stedvis dårlig binding mot gammel skare, eventuelt med et sjikt av løsere snø mot skaren. Enn så lenge er det heng som samler mye snø som har nok snø til å gi skred str 2, så jeg lander på skred str 2 i noen bratte heng. Vindtransport foregår fortsatt og med økende pålagring kan en tenke seg skred i flere heng evt større skred etter hvert som snømengden øker.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Ustabil fokksnø i heng mot Ø-SØ er klart framtredende skredproblem
Utvikling
Ustabilitet i fokksnø vil stabilisere seg relativt raskt, et usikkerhetsmoment er binding mot gammel skare, eventuelt om det har hatt tid til å dannes kantkornlag på den gamle skaren før snøen kom. Vanskelig å vurdere i dag pga snøføyke. Pålagring foregår fortsatt og det er mye snø for vinden å flytte på.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Varselet gir en bra beskrivelse av forholdene. Lander på en sterk toer i dag, hvis skredproblemet øker i omfang pga vind og snøtransport er det ikke langt til en fg3
Snøprofil

Lagdeling
4 observert
Tester
1 test knyttet til snøprofil


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI100806040200Depth [cm]Temperature [°C]OhDc1Dc0.5 - 1Dc0.3DECTP2Created with niViz on 2020-07-12T10:34:20

Kommentar
Ø-vendt side med innblåst fokksnø fra i natt og morgentimene i dag. Har ikke gravd til bakken men markert gammelt hardt snødekke som et lag, betrakter dette som hardt og stabilt. Brudd i et sjikt med løs litt sukkeraktig snø mot gammel skare. Naturlig utsøst skred (se skredaktivitet) har også gått på dette sjiktet. Kan være noe kantkorn her men ikke store krystaller (ikke sjekket i lupe)

Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Hallingdal
Kommune
Ål
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
1041 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart