7 Snø observasjoner ved (Sør-Troms/Harstad).
Observert av
Espen@ObsKorps
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
7. mars 2019 kl. 13:57
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ferske skred
Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mange str 1 og enkelte str 2 løssnø skred i S og V lige brattheng. Solinstråling

Copyright
Espen@ObsKorps
Kommentar
Bildet viser Sørvendt fjellside med str 2 løssnø skred. Jakobstinden i Kongsvikdalen.
Skredaktivitet

Våte løssnøskred

Dato
07.03.2019
Antatt tidsrom
6-12
Antall skred
Mange (10 eller mer)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
1 - Små
Utbredelse
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 400 meter.

Copyright
Espen@ObsKorps
Kommentar
Bildet viser sørsiden av Fiskefjordtind. Mange våte løssnøskred grunnet solinnstråling.
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Vindhastighet
2,0 m/s
Vindretning
Fra sør
Skydekke
0 %

Copyright
Espen@ObsKorps
Kommentar
Bildet viser værforholdene i dag. Tåke i Tjelsundet på ettermiddagen.
Snødekke
Total snødybde
160 cm
Nysnø siste døgn
60 cm
Nysnøgrense
0 moh
Snøgrense
0 moh
Grense lagdelt snø
0 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Svært mye tørr løssnø (>30cm)
Kommentar
Den gamle snøpakken har vært gjennomfryst til topps. Ligger som en blokk med gjenfryste smelteformasjoner (dry) og løsere smelteformasjoner (moist) i bunn. Snøfall fra tor-fredag forrige uke og fra man-onsd denne uka ligger stort sett jevnt fordelt i fjellet, men vind fra NØ og SV har preget snødekke på utsatte steder. Myke og harde flak finnes fra SV til N himmelretning. Under snølaget fra siste snøfall (man-onsd) finnes det et tynt lag med solskare i S lige sider under tregrensa.

Copyright
Espen@ObsKorps
Kommentar
SV ryggen på Storsteinfjellet i Kongsvikdalen. Bildet viser vindtegn fra vind på SV, samt jevn snøfordeling i fjellet.
Copyright
Espen@ObsKorps
Kommentar
Bildet viser fuktige smelteformasjoner i bunnen av snøpakken. 860 moh.
Tester
Test
ECTN 27@70cm Q3
Stabilitet
God
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.

Copyright
Espen@ObsKorps
Kommentar
Bildet viser ECTN 27@70 Q3.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 400 meter.
Kommentar
Svakt lag bryter IKKE lett, men glatt. Nedføyket nysnølag er blitt DF. Lite forplantningsevne.

Tørre løssnøskred

Type svakt lag
Ubunden snø
Utløsbarhet
Naturlig utløst
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 400 meter.

Copyright
Espen@ObsKorps
Kommentar
Bildet viser hvor i snødekket vi finner skredproblemet på nedføyket lag av DF
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Har flydd gjennom et stort område i dag uten å se noe annet en naturlig utløste løssnø skred (solinnstråling) i S og V. Vinden har preget snødekket mindre en forventet og snøen ligger jevnt fordelt i terrenget. Nedføyket nysnø er skredproblemet, men finner harde flak kun på svært vindutsatte steder. Nedføyket nysnø er på god vei til å stabilisere seg.
Utvikling
Mye snø tilgjengelig for vindtransport. Uten vind av betydning forventer jeg ingen endring av FG det neste døgnet.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er for høy
Kommentar
Oppfatter ikke snøsituasjonen som potent nok til å forsvare en FG 3. Har dekt mye terreng i dag uten å se noe annet en gamle str2 flakskred fra forrige helg.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Sør-Troms
Kommune
Harstad
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
772 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart