10 Snø observasjoner ved (Indre Sogn/Luster).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Skredaktivitet
Dato
06.03.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-3,40 °C
Vindhastighet
0,0 m/s
Skydekke
100 %
Kommentar
Målt temp på 1170moh. Overskyet av og til noe snøfnugg i lufta. Noe dårlig sikt over ca 1200moh.

Copyright
Siggen@obskorps
Kommentar
Været og snøoverflaten som ikke har noe tegn til vind. Selv på ryggformasjonen jeg står på.
Snødekke
Total snødybde
248 cm
Nysnø siste døgn
8 cm
Snøgrense
200 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Mye tørr løssnø (10-30cm)
Kommentar
På 420moh hadde det kommet 5cm nysnø, også noe nysnø til fjorden. Men smeltet bort så og si utover dagen. Ellers stiger snødybde veldig med høyde over havet ved fjorden er det bart så og si. Og må ca 200moh før skiføre, andre steder i regionen betydelig høyere trolig. På 420moh målte jeg 64cm mot 50cm sist uke, 14cm er nysnø siden Lørdag ettermiddag. I høyfjellet over ca 1000moh ligger det 30cm nysnø siden Lørdagen, oppå denne 25.feb skaren. Målte 248cm snø i sø på 1170moh. Men dette er trolig ikke gjeldene for alle området på denne høyden. Østlig sektor har mest snø etter dominerende retning fra vest. Skavler i Leirdalen peker som vanlig østover. Skavlene er mindre enn i vintre med mye snø, men store nok til å holde avstand fra de.

Copyright
Siggen@obskorps
Kommentar
Litt mørkt ja. Men nysnøen gir fint skiføre.
Copyright
Siggen@obskorps
Kommentar
Fjærlett denne øverste snøen.
Copyright
Siggen@obskorps
Kommentar
Profil fra 1170moh sø, -3,4 i lufta. Tydelig skille mellom nysnø og eldre 25.feb skaren. Skaren er i ferd med å «smuldre» noe opp. Og har begynt å dannes smeltekantkorn mellom skarelag. Ennå ikke et problem pga under skarelag og ikke minst mangler flak av betydning over, men må følges med på videre. Ved kulde vil skarelaget trolig bli mer og mer spist opp, og vi får mer kantkorn som da ikke har dette skarelaget over.
Copyright
Siggen@obskorps
Kommentar
Nysnø brøyteføre.
Copyright
Siggen@obskorps
Kommentar
Glideskred er mindre aktuelt nå pga kaldere vær. Der det var bart fjell for en uke siden, ligger det nå nysnø.
Tester
Test
ECTP 9@30cm Q1
Stabilitet
God
Kommentar
Har kutta skarelag så anser testen som mer stabil, enn resultatet viser. Tok bort de første 13cm med løs snø.
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 900 meter.
Kommentar
Dette er hovedproblemet de to andre er mer tatt med for å vise. Nysnø har kun få steder dannet flak. Men vær obs hvis vinden øker da øker utbredelse og skredstr fort.

Våte løssnøskred

Type svakt lag
Ubunden snø
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde bunn
Høyde: 700 meter.
Kommentar
Nysnøen har blitt noe fuktig under ca 700moh i ettermiddag. Sklir lett på skaren i bratt terreng.

Tørre løssnøskred

Type svakt lag
Ubunden snø
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 900 meter.
Kommentar
Nysnø som ikke har vind i seg er så lett noen steder at den vil løsne som tørre løsnsøskred i bratt terreng
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Skredproblemene knytter seg til nysnøen. 30cm nysnø siden Lørdag ettermiddag. Denne nysnø har kommet uten særlig vind, og kun på utsatte rygger/topper/skar har vinden tatt. Her sprekker snøen opp, på løsere snø så 25.feb skaren. I dag var snøen noe fuktig utpå dagen, under ca 700moh, gradvis mer tørrere over det. Det ligger på 420cm 14cm nysnø på skarelaget, mens over 1000moh har dette økt til 30cm. Siste nysnø er fjærlett der den er tørr. Høyt til fjells gjelder trolig fortsatt kantkorn problemet, men betydelig mindre sannsynlig å løsne skred i dette laget, enn i nysnøen, slik jeg tenker.
Utvikling
Vind vil lett fraktet tilgjengelig snø, snø ligger i alle himmelretninger samt også stedvis løs snø også på rygger/topper. Dette vil danne flak. Flakene vil trolig ligge på løsere snø så skare. Men pga temp gradient har det begynt å dannes kant over og under skarelag, se profil. Ansett foreløpig som ikke et problem, pga det over skaren er ikke bra nok utviklet og er en blanding med anna snø. Mens under skaren ligger foreløpig noe beskyttet under et skarelag. Men skarelaget vil trolig bli "spist" opp pga temp gradient. Dette må følges med på ved videre obsing.
Faregrad
faregrad 1 Liten
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Som det står i varselet så er det vindøkningen som gjør at fg øker. Jeg avsluttet tur før vinden hadde begynt å frakte snø, dermed melder jeg anna fg enn varslet. Men varselet er riktig hvis vinden kommer.
Snøprofil

Lagdeling
11 observert
Temperatur
13 observert
Tester
1 test knyttet til snøprofil


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI150100500Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]h(O)D-MdOhOdOhzOhCOhc(z)a(c)ECTP9Created with niViz on 2020-09-18T04:31:17

Kommentar
1170moh sø -3,4 i lufta vindstille og oppholdsvær. Ikke gravd til bakken, snødybde var 248cm. Innblåst heng fra tidligere i vinter.

Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Indre Sogn
Kommune
Luster
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
1259 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart