6 Snø observasjoner ved (Indre Sogn/Sogndal).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ferske sprekker
På løsere snø så skare laget.

Copyright
Siggen@obskorps
Himmelretning
Kommentar
Fra ca 1200moh. Sprekk på løsere snø så skare. Dette er ikke gjeldene for snødekke. Men de få steder vinden har tatt får du det.
Skredaktivitet
Dato
05.03.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Kommentar
Ingen ferske. Men mange eldre skredmasser av våte løsnøskred noen opp mot str 3 evt 2 med lange løp. Noen er fra denne uken andre er flere uker gamle.
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-4,50 °C
Vindhastighet
0,0 m/s
Skydekke
100 %
Kommentar
Fra ca 1300moh er tempen målt. Det er pluss 4 nå ved 100moh. Dette gir hvis vi regner en 0 grense på 700moh. Overskyet vær med ørlite snø i lufta noen minutter. Ok sikt i høyfjellet, men noe blindt.

Copyright
Siggen@obskorps
Kommentar
Overskyet vær.
Snødekke
Nysnø siste døgn
0 cm
Snøgrense
200 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Mye tørr løssnø (10-30cm)
Kommentar
Snødekke er todelt. Helgens nysnø på eldre skare snø, 25.feb skaren. Nysnøen er mange steder uten vind i seg. Og kun få plasser rygger / topper / skar har den vind. Ellers er dekke jevnt fordelt. Men lite snø generelt og spesielt under ca 700moh. Bekker er åpne.

Copyright
Siggen@obskorps
Kommentar
23cm snø oppå 25.feb skaren ca 1000moh
Skredproblem

Våte løssnøskred

Type svakt lag
Ubunden snø
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde bunn
Høyde: 900 meter.
Kommentar
Gjelder bratt terreng,der snøen har blitt noe fuktig sklir den lett på skaren under, over 900moh gjelder tørre løsnøkred, der vinden ikke har tatt i den. Men vil jo være en mix et sted der også, snøen går ikke fra fuktig så pang tørr.

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 900 meter.
Kommentar
Snøen ligger for det meste løs og skjermet for vinden. Men på rygger og utsatt terreng har den strøket forsiktig. Der kan man løsne ut str 1 skred. Kanskje man kunne meldt få heng også? Kan gjelde mange himmelretninger, men V-NØ er nok trolig mest utsatt.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Skredproblemene er opp i dagen. Eldre snø har fått varme - til topps, så kulde. Dannet 25.feb skarelag, og denne skaren gjør at eldre dekke er mer eller mindre ansett som stabilt. Untakket er høyt til fjells over ca 1400moh der kantkorn trolig fortsatt ligger i dekke. Skarelaget har fått ca 20-25cm nysnø oppå seg siste dager. Denne nysnø har svært lite vind i seg, og vinden har kun strøket over utsatte rygger / topper, som har flak snø. Denne sprekker opp og vil løsne lett på løsere snø som har perfekt glidlag på skaren. Nysnøen har derimot for varmen i seg, og er fuktig til ca 800-900moh gradhvis tørrere, høyere til fjells. Men noe "seig" også på 1300moh. Under 700moh har det dannet seg skarelag på toppen av dekke.
Utvikling
Nysnø ligger klar for transport, men den er ikke super super tørr noe "seig". Men ved kuling vil den bli fraktet i le for vinden. Dette vil øke skredfaren raskt. Nysnø på Torsdag med evt vind, vil igjen øke den noe, avhengig av nedbørmengden. Så skredfaren er økende nærmeste dager, før den igjen vil stabiliseres ved rolige vær.
Faregrad
faregrad 1 Liten
Kommentar
Dette stemmer vel ikke helt? Nysnøen er fuktig fra ca 1000 moh. Ellers ser det greit ut.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Indre Sogn
Kommune
Sogndal
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
1293 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart