10 Snø observasjoner ved (Voss/VIK).
Observert av
Kristoffer@ObsKorps
Kompetanse
*** (Kurset observatør. Observatøren har erfaring med å vurdere snøskredfare. Observatøren har grunnleggende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4a.)
Tidspunkt observert
5. mars 2019 kl. 13:36
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skredaktivitet

Våte løssnøskred

Dato
05.03.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Noen (2-5)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
1 - Små
Utbredelse
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde bunn
Høyde: 900 meter.
Kommentar
Observerte noen naturlig utløste våte løssnøskred i Kvassdalen på tur til observasjonsturen fra Myrkdalen.
Værobservasjon
Nedbørstype
Snø
Temperatur
-2,00 °C
Vindhastighet
4,0 m/s
Vindretning
Fra sørøst
Skydekke
100 %

Copyright
Kristoffer@ObsKorps
Kommentar
Mot N.
Snødekke
Total snødybde
115 cm
Nysnøgrense
900 moh
Snøfokk
Lett snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Litt tørr løssnø (1-10cm)
Kommentar
Ved veien lå det 10cm ubundet snø klar for transport. Virker som det ligger løsere i østvendte sider. I vestlig sektor er den mer bundet, men god stabilitet innad i fokksnøen og godt bundet til skaren. Begynte å bli lett snøfokk når vi var ute. Ingen vedvarende svake lag å observere i snødekket.
Stabilitetstest
Test
ECTX
Stabilitet
God
Kommentar
God stabilitet innad i fokksnøen og mot skaren.
Inkluder i profil
Nei, stabilitetstesten vises ikke i snøprofil.
Test
CTE 23@15cm Q2
Stabilitet
God
Kommentar
Brudd i sjiktoverganger i fokksnøen.
Inkluder i profil
Nei, stabilitetstesten vises ikke i snøprofil.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Dårlig binding mellom lag i fokksnøen
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 900 meter.
Kommentar
Dette skredproblemet er det vi observerte i dag.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Skredproblematikken for regionen vil være nedføyket løssnø og muligens våte løssnøskred under mildværsgrensen.
Faregrad
faregrad 1 Liten
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Snøprofil

Lagdeling
8 observert
Temperatur
8 observert


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI120100806040200Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]hMOhDd0.5DOhDd0.5DOh1Dd0.5Dc0.5DCreated with niViz on 2019-09-17T10:21:41

Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Voss
Kommune
VIK
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
1004 
+/- nøyaktighet
10 meter
Laster kart