6 Snø observasjoner ved (Indre Fjordane/Sunnfjord).
Observert av
brit-siv@obskorps
Kompetanse
*** (Kurset observatør. Observatøren har erfaring med å vurdere snøskredfare. Observatøren har grunnleggende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4a.)
Tidspunkt observert
5. mars 2019 kl. 09:51
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Rimkrystaller
Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Rimkrystallar, mest frå 8-900 moh og oppover. Kan bli eit problem dersom det snør ned
Værobservasjon
Skydekke
50 %
Kommentar
Lettare skydekke igjen no, og ein del sol.

Copyright
brit-siv@obskorps
Snøprofil

Copyright
brit-siv@obskorps
Kommentar
Olahansen 1120 moh mot nord/nordaust.
Tester
Test
CTE 8@10cm Q2
Stabilitet
Middels
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.
Test
CTE 11@24cm Q2
Stabilitet
Middels
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.
Test
ECTN 14@24cm Q2
Stabilitet
Middels
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter både lett og glatt.
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 800 meter.
Kommentar
Få heng, med små tynne flakdannelsar. Liten bruddforplantingsevne.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Generelt stabile forhold. Det gamle snødekket er smelteomvandla og gjenfryst. Nysnøen som kom siste delen av forrige veke har enkelte stader danna ustabile nysnøflak,spesielt bak ryggar og kantar i terrenget i leformasjonar. Men små tynne flak, så begrensa omfang. Dersom sola kjem skikkeleg fram kan soloppvarming gi små skred i bratt solvendt terreng
Utvikling
Litt laussnø tilgjengeleg for vindtransport ved vindauke kan gi ny pålagring i leområder. Ellers lite endring utan at det kjem ny nedbør av betydning. Må følgje med på rim, om dette blir bevart og snør/føykar ned.
Faregrad
faregrad 1 Liten
Varselets riktighet
Varslet faregrad er for høy
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Indre Fjordane
Kommune
Sunnfjord
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
1130 
+/- nøyaktighet
6 meter
Laster kart