5 Snø observasjoner ved (Voss/VOSS).
Observert av
Preben@frivillig
Kompetanse
Ukjent (Ukjent kompetanse.)
Tidspunkt observert
3. mars 2019 kl. 14:18
Tidspunkt registrert

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skredaktivitet

Våte flakskred

Dato
03.03.2019
Antatt tidsrom
12-18
Antall skred
Ett (1)
Skredutløser
Lett å løse ut
Størrelse
1 - Små
Utbredelse
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde midt
Høyde: 1100 meter.
Nedre høyde: 1000 meter.
Skredhendelse
Punkter i kart
Start punkt Skredet startet her Stopp punkt Skredet stoppet her
Ca tid da skredet gikk
03.03.2019 15:40
Skredtype
Vått flakskred
Størrelse
1 - Små
Skredutløser
Personutløst
Eksposisjon
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Høyde i utløsningsområde
1129
Terrengtype i løsneområdet
Brattheng
Svaktlag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Bruddhøyde
8,00 cm
Bruddbredde
15,00 m

Copyright
Preben@frivillig
Kommentar
Skredet sett fra toppen
Ulykke / Hendelse
Beskrivelse
Tynt flak løst ut av skiløper på topp av brattheng (ca 40°). Fikk også løst ut mer av henget med vilje. Løsnet med liten tilleggsbelastning.
Aktivitet
Topptur
Skadeomfang
Påvirket ingenting
Observasjonstype
Snø
Værobservasjon
Nedbørstype
Snø
Temperatur
1,00 °C
Vindhastighet
2,0 m/s
Vindretning
Fra sør
Skredproblem

Våte flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det overliggende laget er mykt.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Ikke gitt
Utsatt høyde midt
Høyde: 1000 meter.

Copyright
Preben@frivillig
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Voss
Kommune
VOSS
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
927 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart