6 Snø observasjoner ved (Sør-Troms/).
Observert av
Espen@ObsKorps
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
3. mars 2019 kl. 12:14
Tidspunkt registrert

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Fersk vindtransportert snø
Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vind fra NØ har banket den nye snøen til myke og harde flak på vindutsatte rygger (4F til 1F fast fokksnø)
Skredaktivitet

Våte løssnøskred

Dato
03.03.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Noen (2-5)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
1 - Små
Utbredelse
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 400 meter.
Kommentar
Solinnstråling gjennom dagen, små løssnø skred på ettermiddagen.
Værobservasjon
Vindhastighet
1,0 m/s
Vindretning
Fra sørvest
Skydekke
0 %

Copyright
Espen@ObsKorps
Kommentar
Bildet viser vær. Tatt mot SØ
Snødekke
Total snødybde
120 cm
Nysnø siste døgn
50 cm
Nysnøgrense
0 moh
Snøgrense
0 moh
Grense lagdelt snø
0 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Svært mye tørr løssnø (>30cm)
Kommentar
Den gamle snøen er stort sett gjennomfører og stabil. Nysnøen som kom rett før helga ligger jevnt fordelt i terrenget, men vind natt til lørdag fra NØ har etablert fokksnø flak i SV le sider. Stort sett myke flak (F-4F), men hardere fokksnø på vindutsatte steder i høyden (1F). I nordvente helninger fant jeg antydninger til kantkorn under en tynn regnskare. Ingen respons på dette problemet enda, men bør følges litt med fremover. Mye fukt i den gamle snøen under nysnøen fra fredag.

Copyright
Espen@ObsKorps
Kommentar
Bildet viser sørvendt skiløperutløst løssnø skred, trolig fra i går ettermiddag. Solinnstråling gjennom dagen.
Copyright
Espen@ObsKorps
Kommentar
Bildet viser snødekket fra 818 moh og nedover. Tatt mot Ø. Legg merke til str 2 flakskred i sørvendt brattheng. Trolig i forbindelse med vind fra NØ natt til lørdag.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter både lett og glatt.
Det overliggende laget er mykt.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 400 meter.
Kommentar
Da det svake laget er såpass tykt fremstår problemet som lite potent. Kun enkelte plasser jeg finner flak av betydning, men også her er nysnølaget tykt.

Copyright
Espen@ObsKorps
Kommentar
Bildet viser lett bundet snø, over et tykt lag av nysnø, over skarelag fra mildværsperioden.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Det gamle snødekke består stort sett av smelteformer og ansees som stabil. Nysnø fra fredagen ligger jevnt fordelt i fjellet og vi har fantastiske skiforhold. Skredproblemet er nedføyket nysnø på steder hvor vinden natt til lørdag har lagt igjen fokksnø SV-SØ lige lesider i høyden. Vær obs på solinnstråling i sørvendt brattheng.
Utvikling
Mer påfyll av snø i kombinasjon med vind fra N kan gi økt omfang på fokksnøproblematikken. Det ligger mye snø tilgjengelig for vindtransport i fjellet.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Sør-Troms
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
818 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart