6 Snø observasjoner ved (Indre Fjordane/Volda).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skredaktivitet
Dato
03.03.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Kommentar
Et par rutsjer og mange rullende snøballer.
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-3,00 °C
Vindhastighet
8,0 m/s
Vindretning
Fra vest
Skydekke
70 %

Copyright
Vidar@obskorps
Snødekke
Nysnø siste døgn
7 cm
Nysnøgrense
700 moh
Snøgrense
350 moh
Grense lagdelt snø
800 moh
Snøfokk
Lett snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Vindpakket myk
Kommentar
Siste dagers nysnø er vestlig vindfordelt på utsatte steder men ligger ubundet i mange leheng. Utsatte rygger er avblåst. Østvendte heng rett under topprygger kan ha lagdelt flakdannelse. Tråkket løs mindre underskåret flak. Og fikk CTE Q1 på nedføyket lag av løssnø 1300 Ø. Utbredelsen av problemet er nok lite.
Tester
Test
ECTX
Stabilitet
God
Kommentar
1280 SØ
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.
Test
CTE 7@12cm Q1
Stabilitet
Dårlig
Kommentar
Helt fersk fokksnø under skavl. Moderat snøfokk.
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1100 meter.
Kommentar
Middels skred mulig med gode henteområder.

Våte løssnøskred

Type svakt lag
Ubunden snø
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde midt
Høyde: 1100 meter.
Nedre høyde: 700 meter.
Kommentar
Rullende snøballer fra brattheng på 900 m. Obs soloppvarming.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Viktig å vite hvordan vinden kan ta hardt lokalt selv om det er rolig andre steder i samme høyde. Kontinuerlig snøfokk finnes bare der henteområder og vindforhold sammenfaller ugunstig. Unngå solvendte brattheng.
Utvikling
Snødekket setter seg og generelt god binding til gammelt snødekket (myk,svak skare). Vinden har fortsatt snø å flytte på.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Indre Fjordane
Kommune
Volda
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
1306 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart