7 Snø observasjoner ved (Indre Fjordane/Sunnfjord).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Fersk vindtransportert snø
Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Har vore vindtransport frå ca 800 moh. I dag lett snøfokk over 9-1000 moh.
Skredaktivitet

Tørre løssnøskred

Dato
03.03.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ett (1)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
1 - Små
Utbredelse
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 900 meter.
Kommentar
Lite laussnøskred i brattheng, løsneområde under framstikkande stein

Copyright
brit-siv@obskorps
Kommentar
Eit lite laussnøskred i bratthenget under skavlen med framstikkande stein. Nordvendt.
Snødekke
Total snødybde
80 cm
Nysnø siste døgn
4 cm
Nysnøgrense
500 moh
Snøgrense
400 moh
Snøfokk
Lett snøfokk
Snøfuktighet
Fuktig
Snødekkehardhet
Vindpakket myk
Kommentar
Tynt snødekke frå ca 400 moh. Det gamle snødekket er smelteomvandla og gjenfryst. 2-3 cm våt nysnø opptil 700 moh. Vidare oppover fuktig nysnø 5-7 cm, vindpåvirka frå ca 800 moh. Frå 1000-1100 moh blir nysnøen tørrare. Varierande nysnømengde pga vind frå sørleg til sørvestleg retning, og små tynne flakdannelsar, spesielt bak ryggar og kantar i terrenget.

Copyright
brit-siv@obskorps
Kommentar
Periodevis snøfokk frå toppane.
Copyright
brit-siv@obskorps
Copyright
brit-siv@obskorps
Kommentar
Olahansen. Vindpåvirka snøoverflate frå 800 moh
Copyright
brit-siv@obskorps
Kommentar
Tynt snødekke under skoggrensa. Dvergsdalsdalen
Tester
Test
CTE 2@34cm Q1
Stabilitet
Dårlig
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter både lett og glatt.
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Svært lett å løse ut
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 800 meter.
Kommentar
Områder som har fått meir nysnø, vil ha større utbreiing av skredproblemet, og her vil også skredstørrelse komme opp i str 2

Tørre løssnøskred

Type svakt lag
Ubunden snø
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 800 meter.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Det gamle snødekket er generelt stabilisert etter langvarig mildvêr. Nysnø og vindtransport har danna ustabile nysnøflak i leområder, som treng litt tid på å stabilisere seg.
Utvikling
Gunstige temperaturar gjer at fokksnøen stabiliserar seg raskt. Men ny vindtransport og pålagring vil oppretthalde skredproblemet.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Vurderer faregrad til 1 liten i området eg observerte i dag. Her var kun enkelte heng med små tynne flakdannelsar. Profil gravd i henget eg fann mest vindtransportert nysnø. Faregrad 2 er truleg rett i områda som har fått mest nysnø.
Snøprofil


Kommentar
Olahansen 1120 moh mot nordaust
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Indre Fjordane
Kommune
Sunnfjord
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
1115 
+/- nøyaktighet
3 meter
Laster kart