5 Snø observasjoner ved (Indre Sogn/Sogndal).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skredaktivitet

Våte løssnøskred

Dato
03.03.2019
Antatt tidsrom
6-12
Antall skred
Noen (2-5)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
1 - Små
Utbredelse
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde bunn
Høyde: 1000 meter.
Kommentar
Solen kommer litt igjennom. Og tempen er -0.3 på ca 1100moh. Så nysnø fra i går/natt blir fuktig og løsner. Du kutter lett ut våte løsnøskred som skiløper også nå, under ca 1000moh. Er hard skare under.
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-0,30 °C
Vindhastighet
0,0 m/s
Skydekke
100 %
Kommentar
Fra ca 1100moh rundt kl 12. Skiftende vær i dag med snøbyger mens også perioder med lettere vær. 0 grense da på rundt 1000-1100moh så noe høyere et varslet vær.

Kommentar
Tidlig i formiddag kom solen også litt frem, og varmet snøen. Går fort nå i syd på denne tørre snø. Du ser også på bilde at noen snøballer har kommet, fra klippen. På vei ned kutttet vi lett ut svært små, våte løsnøskred her i brattere terreng.
Kommentar
Været. Noen ganger var det tettere tåke/skylag med snøbyger.
Snødekke
Nysnø siste døgn
12 cm
Nysnøgrense
0 moh
Snøgrense
0 moh
Grense lagdelt snø
1000 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Mye tørr løssnø (10-30cm)
Kommentar
Ca 12-13 cm nysnø på 1100moh på hard / glatt skare. Ligger i alle himmelretninger har så og si ikke vind i seg. Men temp bundet. Snøen er fuktig til ca 900-1000moh. Tørrere over det.

Kommentar
Skispor i nysnø!
Kommentar
Disse 12-13cm nysnø på harde 25’feb skaren. Du «smeller» nedi den på ski, men betydelig bedre skiføre med denne nysnø oppå.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1000 meter.
Kommentar
Ingen vind i snøen. Kun litt temp gjør at den binder seg øverste lag. Der jeg var. Gjelder alle himmelretninger. Har kun vært opp til ca 1110moh.

Våte løssnøskred

Type svakt lag
Ubunden snø
Utløsbarhet
Svært lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde bunn
Høyde: 1000 meter.
Kommentar
Fuktig nysnø på hard skare. Gjelder gjerne bratt terreng. Gjerne også i sydlig. Men ganske fuktig trolig i andre himmelretninger også.

Copyright
Siggen@obskorps
Kommentar
Største sprekkene jeg får er dette. Veldig myke flak.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Nysnøen ligger uten vind i alle himmelretninger på hard skare. Skaren kan vi kalle 25feb skaren (den dagen den frøs til). Kun øverste lag er svært lett temp bunden. Solen/varme gjør snøen fuktig under 900-1000moh. Ser et par naturlige våte løsnsøskred. Kutter lett ut som skiløper våte løssnøskred på hard skare. Kantkorn gjelder fortsatt i høyden. Men nysnøen er hovedskredproblemet nå.
Utvikling
Finnes nysnø løs i alle himmelretninger. Fuktig i dag opp til 900-1000moh. Vind kan/vil frakte denne over i le sider. Faregrad vil øke raskt hvis det begynner å blåse kuling feks. Men inntil vinden kommer vil fg være på samme nivå. Hvis solen kommer frem vil den varme nysnøen, opp til 900-1000moh fuktig i dag.
Faregrad
faregrad 1 Liten
Kommentar
Vinden fraktet ikke nysnøen der jeg var.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Indre Sogn
Kommune
Sogndal
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
795 
+/- nøyaktighet
6 meter
Laster kart