5 Snø observasjoner ved (Nord-Troms/Gáivuotna).
Observert av
jan arild@obskorps
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
1. mars 2019 kl. 10:34
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Værobservasjon
Nedbørstype
Snø
Temperatur
-6,00 °C
Vindretning
Fra nord
Kommentar
Kraftig vind fra N/NV og går snøbyger
Snødekke
Nysnø siste døgn
6 cm
Snøfokk
Kraftig snøfokk
Snødekkehardhet
Litt tørr løssnø (1-10cm)
Kommentar
Kraftig vindtransport fra N/NV har lagt nysnø ujevnt fordelt i terrenget. Begynner å lbygge seg opp ustabile fokksnøflak i leområder. Over rygger hard gammel skarelag. En del knauser ol som er tint frem også i høyden. Mildværet forrige uke har hvert fall gått opp til 800 moh.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter både lett og glatt.
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 2500 meter.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Kommet litt nysnø kombinert med kraftig vind fra N/NV har gitt ustabile fokksnøflak i bratte leområder. Fokksnøflak er lett å identifisere. Fokksnøflak kan også ha lagt seg over det gamle snødekket med dårlig binding til underliggende skarelag. Kantkornlaget er nøytralisert av mildværet forrige uke og ligger også godt beskyttet under tykk lag av is/skare som er obsert opptil 800 m høyde. Skredfaren vurderes til FG 2
Utvikling
Roligere vind og ikke meldt nedbør. En kan forvente at fokksnøen vil stabilisere seg, men fortsatt kan det være terreng hvor det lett kan løses ut skred i. Meldt lavere temperaturer og det forventes at dette vil sette fart i kantkornutviklingen i snødekket
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Bilder
Bilder av Notater

Copyright
jan arild@obskorps
Himmelretning
NV
Kommentar
Vestvendt brattheng ved 550 moh. Kantkornlaget har blitt nøytralisert av mildværet. Ingen reaksjon på stabilitetstest
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Nord-Troms
Kommune
Gáivuotna
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
521 
+/- nøyaktighet
6 meter
Laster kart