7 Snø observasjoner ved (Hallingdal/Hemsedal).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Snødekket, værsituasjon siste periode og generelt inntrykk over lengre tid tilsier generelt stabile forhold.
Skredaktivitet
Dato
27.02.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Kommentar
Ingen skredaktivitet observert på lengre tid, selv ikke små våte løssnøskred i bratt solvendt terreng.
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
2,00 °C
Vindhastighet
12,0 m/s
Vindretning
Fra nordvest
Skydekke
20 %
Kommentar
Mildt med relativt kraftig vind fra vestlig retning siste periode. Utstråling og noen minusgrader på natta.

Copyright
Jørgen@obskorps
Himmelretning
SV
Kommentar
Et lite slør på himmelen i dag, men tilnærmet skyfritt.
Snødekke
Total snødybde
60 cm
Nysnø siste døgn
0 cm
Grense lagdelt snø
1200 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Skare
Kommentar
Ingen løs snø tilgjengelig for transport. All snø i alle himmelretninger og høydenivå er påvirket av varme og vind. Østvendte leområder har noe jevnere overflate og egner seg best for skikjøring. I Solvendt, bratt terreng, mykner snøoverflaten noe opp i løpet av dagen. Regionen har generelt lite snø. Vestvendt terreng har minst snø og mange steder er snødekket nå blitt usammenhengende i denne himmelretningen. Utsatt terreng er avblåst/bart. Østvendte leområder har fremdeles heldekkende snøoverflate og gir et vinterlig inntrykk.

Copyright
Jørgen@obskorps
Himmelretning
V
Kommentar
Østvendt, slakere terreng. Skare med gjenfrossede småskavler og vindtegn.
Snøprofil

Copyright
Jørgen@obskorps
Himmelretning
SV
Kommentar
Brudd i gammel fokksnø som har begynt å kante seg ved stor tilleggsbelastning ved utført lille blokktest. Ct og ect vil ikke gi relevante svar da bærende skare er en viktig ingrediens i vurderingen som blir saget bort ved bruk av ect og Ct.
Skredproblem

Våte løssnøskred

Type svakt lag
Ubunden snø
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1100 meter.
Kommentar
I bratt solvendt terreng når sola står på.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Generelt stabile forhold. Det er først i skogen at man bryter igjennom bærende skare. Det finnes kantkornlag i snødekket, noe er velutviklet, men bærende skare og tykke lag gjør at jeg ikke anser det som noe skredproblem. I høyfjellet er områder med tynnere snødekke gjennomomvandla med skarelag og kantkorn på ulike stadier av utvikling. I østvendte leområder har gammel fokksnø begynt å kante seg og blir løsere. Kantkornlag over og under skare (skredproblem som har vært i regionen i lengre tid) finnes fremdeles, men viser lite energi. Det er tykke lag og de er dessuten begravet under bærende skarelag i snøoverflaten.
Utvikling
Kulde vil kunne videreutvikle kantkorn i gammel fokksnø i østvendte leområder. Det vil muligens bli et skredproblem på sikt, men generelt forventer jeg ytterligere stabilisering.
Faregrad
faregrad 1 Liten
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Varselet er bra, stemmer godt.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Hallingdal
Kommune
Hemsedal
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
1722 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart