6 Snø observasjoner ved (Hallingdal/Hemsedal).
Observert av
Tommy@NVE
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
27. februar 2019 kl. 14:08
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Værobservasjon

Copyright
Tommy@NVE
Kommentar
Sol og vindtegn på himmelen.
Tester
Test
@88cm Q1
Stabilitet
God
Kommentar
LBT, glatt brudd i avrundet kant over skarelag @88. Stor belastning til for å få isolert blokk i brudd. Mye bærende snø over, overflaten bærer med ski, varierende innsynkning uten ski (0-20 cm).
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​

Kommentar
SØ-vendt leheng, ca 1340 moh
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Basert kun på dagens tur. Generelt stabilt. Bærende skare over det meste. I lune heng på 1200 moh var det ubetydelig solpåvirkning der vi gikk i dag. Det er flere lag med kantkornegenskaper dypt i snødekket tilknyttet skarelag. Skriver kantegenskaper siden de så ut til å være avrundet. Innslag av beger mot bunn av snødekket. I fokksnø høyere i snødekket antydning til kantutvikling, men ikke utslag i LBT her. Ved å bryte hardt med spade fikk vi flere brudd i fokksnølag i øvre 70 cm. Blant annet i et lag med rimkrystaller.
Utvikling
Uendret inntil nysnø eller kraftig mildvær
Faregrad
faregrad 1 Liten
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Snødekket var helt tørt der vi gravde i dag. Kun fuktig i bunn av snødekket. Stemmer med morgendagens varsel

Kommentar
Brudd i et lag med rimkrystaller, måtte bryte hardt med spade i bakkant av blokk (i likhet med andre brudd i fokksnø).
Snøprofil

Lagdeling
13 observert
Tester
1 test knyttet til snøprofil


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI150100500Depth [cm]Temperature [°C]C2 - 4MOhDC2 - 3DCDCDOhDCDdDzDdDOhDdDOhDCreated with niViz on 2020-07-08T04:30:37


Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Hallingdal
Kommune
Hemsedal
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
1320 
Laster kart