7 Snø observasjoner ved (Hallingdal/HEMSEDAL).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Ikke observert noen faretegn, hverken i går eller i dag. Til tross for opp til 20m/s vind ble kun flyttet ubetydelige mengder snø. Egentlig litt rart at det ble flyttet noe snø i det hele tatt.
Skredaktivitet
Dato
24.02.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Kommentar
Ingen skredaktivitet registrert siste to dager. Heller ikke små skred i bratt terreng der sola har tatt.
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
3,00 °C
Vindhastighet
15,0 m/s
Vindretning
Fra vest
Skydekke
30 %
Kommentar
Jevnt mildt siste periode. Det har vært meldt mye vind siste tre døgn, men det var først i dag den slo til for alvor. Opp til 20m/s i kastene.

Copyright
Jørgen@obskorps
Himmelretning
SV
Snødekke
Total snødybde
60 cm
Grense lagdelt snø
1200 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Fuktig
Snødekkehardhet
Skare
Kommentar
Varme og vind tærer godt på snødekket nå. Vestvendt og utsatt terreng har lite snø. Østvendte leområder har fremdeles fyldig snødekke. Fukt, vind og varme preger all snøoverflate i alle himmelretninger og høydenivå. Opp til ca 12-1300 moh er snødekket gjennomfuktet og uten nevneverdig lagdeling. Over denne høyde er lagdeling mer synlig, men ulike lag i snøen er preget av varme og det er innslag av Storkornet/smelteformer i alle lag.

Copyright
Jørgen@obskorps
Himmelretning
SV
Copyright
Jørgen@obskorps
Himmelretning
SV
Copyright
Jørgen@obskorps
Himmelretning
SV
Kommentar
Østvendt terreng, mer snø.
Copyright
Jørgen@obskorps
Himmelretning
SV
Kommentar
Mot øst.
Snøprofil

Copyright
Jørgen@obskorps
Himmelretning
SV
Kommentar
Isotermt snødekke. En tynn bristende, delvis myk, vindskare på toppen. Snødekket var fuktig helt igjennom. Stabilitetstest er ikke helt representativ da skarelag, som riktignok er fuktig og litt mykt, blir kutta av for testens skyld. Alt i alt et snødekke og testresultater som harmonerer godt med det generelle inntrykket av stabilitet.
Skredproblem

Våte løssnøskred

Type svakt lag
Ubunden snø
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1000 meter.
Kommentar
Størst sannsynlighet i eksponert terreng der det finnes bart fjell og vegetasjon når sola skinner.

Våte flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø under skarelag
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Svært vanskelig å løse ut
Sannsynlighet for skred
Lite sannsynlig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1200 meter.
Kommentar
Problemet er muligens mer teknisk enn opplevd ute i terrenget. Jeg er usikker på realiteten i skredproblemet, men etter skredet som løsnet ved Hovden i forrige uke tar jeg det med. Det finnes kantkornlag i snødekket, men det er flere uheldige og lite sannsynlige omstendigheter som må inntreffe samtidig for at et skred skal gå på dette laget. Liten til svært liten sannsynlighet, men relativt stor konsekvens. Skredproblemet må justeres slik at det ikke gir noe høyere fg enn 1 etter min erfaring og mening ved dagens forhold.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Stabile forhold. Snødekket har blitt utsatt for mildvær over lengre tid og ligner det vi har mot førefall på våren. Det er imidlertid inntakte svake lag høyt til fjells, mest aktuelt i østvendte leområder da det er der det finnes mest overliggende smeltepåvirket fokksnø. I bratt sørvendt terreng kan våte skred løsne av seg selv få steder.
Utvikling
Fremdeles stabilisering.
Faregrad
faregrad 1 Liten
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Hallingdal
Kommune
HEMSEDAL
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
1351 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart