6 Snø observasjoner ved (Indre Sogn/Luster).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Mye vann i snøen
Har hoppet seg noe vann over hardere lag i dekke på 1150moh. Ellers er øverste dekke våt / fuktig, høyt til fjells. Fortsatt det på 1330moh. Smelteriller avtar betydelig over ca 1100-1200moh.

Copyright
Siggen@obskorps
Kommentar
Litt vann som hopper seg opp over lag. Profil fra nærmest flatmark på 1120moh.
Skredaktivitet

Våte løssnøskred

Dato
23.02.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Flere (6-10)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
1 - Små
Utbredelse
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde bunn
Høyde: 1000 meter.
Kommentar
Hørte noen. Drar også med seg jord i lavere terreng.

Kommentar
Er så dårlig lys så tror ikke du ser de eldre skredene på bilde.
Kommentar
Ellers kan nevnes at gått ca 5stk flakskred, bla ca 3 i området med rød sirkel. Skredene her ikke så høye brudkanter men har ganske så lange utløpt. Trolig gått ved siste mildværsperiode og ikke nå, noe føyket/snødd igjen.
Copyright
Siggen@obskorps
Kommentar
På sva glir også ut noe snø, glideskred.
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
3,50 °C
Vindhastighet
5,0 m/s
Vindretning
Fra vest
Skydekke
100 %
Kommentar
Målt på 1120moh litt vind fra vestlig retning, økende med høyde over havet. Noe tåke i lavlandet mest på morran men også noe utover dagen/kvelden.

Copyright
Siggen@obskorps
Kommentar
Solen bak skyene.
Copyright
Siggen@obskorps
Kommentar
Tåke på morran i lavlandet
Snødekke
Nysnø siste døgn
0 cm
Nysnøgrense
0 moh
Snøgrense
100 moh
Grense lagdelt snø
700 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Våt
Snødekkehardhet
Våt løssnø
Kommentar
Snødekke er preget av varmen. Våt/fuktig selv på 1330moh. Men bedre glid i den der en lavere ned, sugende under ca 1100moh og ganske så råtten under 700moh. Er snø i alle himmelretninger men mest snø i le for vind fra vest. Ellers målte jeg snødekke til isotermt på 1150moh, men vann som hoper seg noe opp over lagene, gravd ca 120cm ned snødybde noe mer. På 1330moh finner jeg tørr kant under hardere lag/skare.

Copyright
Siggen@obskorps
Kommentar
Snødekke og været, et eldre flak skred også i bilde.
Copyright
Siggen@obskorps
Kommentar
Innsykning fot på ca 700moh.
Skredproblem

Våte løssnøskred

Type svakt lag
Ubunden snø
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde bunn
Høyde: 1000 meter.
Kommentar
Pga våt nysnø oppå hardere skarelag.

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
3 - Store
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1400 meter.
Kommentar
Høyt til fjells finnes fortsatt tørt kantkorn. Mulig du må enda høyere før lett å løse ut. Pga ligger under noe hardere lag / skare. På profil gravd 1150moh anser jeg dette lag som så og si nøytralisert, men du kan finne spor av det også her. Men var våte i dag. Gravd super fort på 1330moh, der var det tørt. Lå under hardere lag, men betydelig mindre skarelag/harde lag her oppe enn på 1150moh.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Varm dag høyt til fjells, selv litt vind kjølner ikke dekke. 0 grense trolig på ca 1700moh, dette gjør at nysnø fra tidligere i uken har blitt vått/fuktig, var dette til 1330moh. Var ikke høyere. Under ca1100moh sug i den med ski, nærmest «råtten» snø under 700moh enkelte plasser. Kanten var tørr på 1330moh, under hardere lag/skare. Men vær obs høyt til fjells på tynnere dekke, der skaren er borte. Ellers gjelder våte løsnsøskred der overliggende snø har blitt vått. Finnes opphoping av vann i dekke anses ikke som et skredproblem. På 1330moh var overliggende nysnø, våt / fuktig. Fuktigheten vil trenge nedover i dekke, og mulig fukte kanten. Tror ikke skred løsner naturlig pga dette, men kan skje, skredene vil bli store hvis det skjer.
Utvikling
Kaldere vær vil stabilisere dekke. Regn i lavlandet takler nok dekke bra. Nysnø i høyden binder seg bra til vått dekke, for en «varm» velkomst. Kanten vil nok bli bevart som tørr over ca 1400moh. Men mildvær bidrar til hardere dekke, som gjør det vanskeligere å påvirke. Kanten høyt til fjellls bør undersøkes nærmere, kun raskt hull i bakken i dag. Ellers vil sol varme dekke spesielt i syd sektor, hvis den kommer frem.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Indre Sogn
Kommune
Luster
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
1328 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart