6 Snø observasjoner ved (Indre Sogn/Luster).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Mye vann i snøen
Ikke noe opphoping av vann i dekke. Men øverste nysnø, ca 25cm fra tidligere i uken blir våt / fuktig av varmen. Buksa blir vått nederst.....
Skredaktivitet

Våte løssnøskred

Dato
22.02.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Mange (10 eller mer)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
1 - Små
Utbredelse
Mange bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde bunn
Høyde: 1500 meter.
Kommentar
Sett et hørt flere, høres ikke så store ut. Men går høyt til fjells.

Kommentar
Eksempel på våte løsnøskred ned vest fra Geisdalsnosi.
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
3,00 °C
Vindhastighet
0,0 m/s
Skydekke
100 %
Kommentar
Mildt og lummert vær. Kanskje kommer solen?

Copyright
Siggen@obskorps
Kommentar
Solen bak tåken.
Snødekke
Total snødybde
82 cm
Nysnø siste døgn
0 cm
Nysnøgrense
0 moh
Snøgrense
100 moh
Grense lagdelt snø
0 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Våt
Snødekkehardhet
Våt løssnø
Kommentar
Mindre snø enn normalt for årstiden. På ca 750moh i Jostedalen i dag målte jeg 82cm snødybde. Snødekke er det samme som man finner i Sogndalsdalen på denne høyde. Altså nysnø som er våt / fuktig oppå eldre mer smelteformet dekke. Dekke er isotermt ( men målte ikke) og våt/fuktig, på denne høyde. Ellers finner du snø i alle himmelretninger men mest i N-S pga dominerende le side i vinter. På rygger og topper er det mindre snø og noe frem-stikkende busker kan man se her og der.
Skredproblem

Våte løssnøskred

Type svakt lag
Ubunden snø
Utløsbarhet
Naturlig utløst
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Mange bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde midt
Høyde: 1500 meter.
Kommentar
Pga varme på nysnøen fra tidligere i uken. Gikk mange slike i dag, men klart flest str 1, enkelte str 2 også. Kun øverste del av snødekke som går. Høyere til fjells over ca 1700-1800moh kan man finne tørrere snø, men få bratte heng i regionen over denne høyde så tar ikke med som eget skredproblem.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Ca 25cm nysnø fra Tirsdag ( med vind fra vest/nordvest, 15cm) og Onsdag ( uten særlig vind, 10cm) denne uken. Fikk i går varme på seg til ca 1000moh. I dag Fredag var det varmt enda høyere med en 0 grense rundt 1700moh. Dette gjør at denne nysnøen blir våt øverste par cm, så fuktig under der. Gått sikkert flere hundre str 1 våte løssnøskred pga dette, enkelte str 2, til ca 1500moh, sånn jeg kunne se. Dette er det mest åpenbare skredproblemet. Denne nå våte/fuktige nysnø ligger på hardere skare, og som skiløper vil du også lett "kutte" ut denne snøen som våt løssnø. Det finnes kant / rim over ca 1100-1200moh i dekke, som trolig ikke er påvirket av mildværet. Ligger under hardere snø / skare, som beskytter detter laget. Skiføre er preget av varmen, men er ganske så god glid i denne våte/fuktige snø, finnes dårligere skiføre.
Utvikling
Ny varm dag i morgen, men mange skred har gått allerede. Så forventer at denne våte løssnøskred aktivitet roer seg i morgen. Men fortsatt kan det gå skred naturlig. Det er lite sannsynlig at kanten / rimet blir løst ut pga varmen. På lengre sikt når det blir kaldere, så vil dekke stabiliseres raskt. Og trolig vil det blir enda vanskeligere å påvirke kanten / rimet i dekke og etter mitt syn kan vi mulig tone dette skredproblem noe ned, når dekke fryser igjen. Men vi får vel opp å grave høyt til fjells da når Mandagen kommer.....
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Indre Sogn
Kommune
Luster
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
742 
+/- nøyaktighet
16 meter
Laster kart