7 Snø observasjoner ved (Sør-Troms/).
Observert av
Espen@ObsKorps
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
20. februar 2019 kl. 13:23
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Fersk vindtransportert snø
Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Siste 2 dagers nedbør og vind har transportert mye snø over i SV lige le sider. Her finner man nå fokksnø flak med varierende hardhet. Hovedvekten av flaskene er F-4F hard.

Copyright
Espen@ObsKorps
Kommentar
Bildet viser lett bundet snø over tregrensa. Tatt mot N på ca 450 moh.
Skredaktivitet

Tørre flakskred

Dato
20.02.2019
Antatt tidsrom
18-24
Antall skred
Noen (2-5)
Skredutløser
Vanskelig å løse ut
Størrelse
2 - Middels
Utbredelse
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 400 meter.
Kommentar
Str 2 flakskred på steder hvor vinden har bundet snøen til harde flak. Går til brudd på nedrykket nysnø. Også observert en del str 1 løssnø skred.

Copyright
Espen@ObsKorps
Kommentar
Bildet viser et str2 flakskred, S himmelretning. Vanskelig å se grunnet lysforhold. Bruddkant gjennom steinparti under toppen og venstre i bildet.
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Vindhastighet
1,0 m/s
Vindretning
Fra nord
Skydekke
20 %
Kommentar
Lite vind i denne dalen. Registrerte at det dreide på SV på ettermiddagen. Svak vind 2-4 mps.

Copyright
Espen@ObsKorps
Kommentar
Bildet viser vær, samt rennefirmasjoner med V aspekt. Mye snø er fraktet med vind fra NØ siste 2 dager.
Snødekke
Total snødybde
120 cm
Nysnø siste døgn
20 cm
Nysnøgrense
0 moh
Snøgrense
0 moh
Grense lagdelt snø
0 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Mye tørr løssnø (10-30cm)
Kommentar
Løs lett bundet snø til tregrensa. Områder hvor vinden får tak blir snøen mer bundet og skiføret dårligere. Over tregrensa finner man fokksnø med variasjoner av hardhet. Det meste av snøen som kom man-tir ligger ujevnt fordelt i terrenget som myke flak i SV lige le sider.

Copyright
Espen@ObsKorps
Kommentar
Bilder viser flekkvis områder med skare fra mildværet i helga. Mellom denne skaren og underliggende lag av smelteformasjoner finner vi en blanding av små kantkorn og smelteformasjoner. Fikk flere drønn på dette laget rett under og over tregrensa.
Copyright
Espen@ObsKorps
Kommentar
Bildet viser ryggparti som er avblåst ned til skaren dannet på mildværet gjennom fre-lørd. Tatt mot S.
Copyright
Espen@ObsKorps
Kommentar
Bildet viser bundet snø på åpent område under tregrensa. Tatt mot N.
Snøprofil

Copyright
Espen@ObsKorps
Kommentar
Bildet viser profil fra rett over tregrensa (400 moh).
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett).
Det overliggende laget er mykt.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 400 meter.
Kommentar
Tykt lag med nedføyket nysnø. Liten forplantningsevne. Kan bli mer potent på steder med hardt flak og tynnere lag.

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø under skarelag
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 300 meter.
Kommentar
Må stor tilleggsbelastning til for å kollapse. Virker ikke som den helt store forplantningsevnen - mix av små kantkorn og smelteformasjoner. Trolig stor utbredelse, men kun overliggende flak av betydning i SØ - V lesider. Dette problemet ble av en eller annen grunn kun observert som potent i tilknytning til tregrensa. Lenger opp var laget under skaren stort sett små avrundede korn.

Copyright
Espen@ObsKorps
Kommentar
Bildet viser hovedskredproblemet med nedrykket nysnø. I dag fant vi stort sett myke flak og tykke lag av nedføyket nysnø.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Snø og vind har lagt mye av siste dagers snø over i S og V lige lesider og her finner man fokksnø med varierende hardhet. Nedføyket nysnø er hovedskredproblemet, men det også opplevd drønn på kantkorn under skare i dag.
Utvikling
Lite som tilsier en forverring situasjonen før mildværet slår til. Med så mye snø som ligger i fjellet vil man da kunne forvente mange store naturlige utløste skred.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Det regionale varselet stemmer fint, men jeg ønsker å gjøre varslerne oppmerksom på mulig kantkorn under skare problematikk i tilknytning til tregrensa.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Sør-Troms
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
613 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart