9 Snø observasjoner ved (Sør-Troms/BERG).
Observert av
David@midttroms
Kompetanse
*** (Kurset observatør. Observatøren har erfaring med å vurdere snøskredfare. Observatøren har grunnleggende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4a.)
Tidspunkt observert
20. februar 2019 kl. 10:36
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Stort snøfall
Mye snø, og skavler i vestlige heng
Fersk vindtransportert snø
Værobservasjon
Nedbørstype
Snø
Temperatur
-6,60 °C
Vindhastighet
3,0 m/s
Vindretning
Fra nord
Skydekke
100 %
Snødekke
Total snødybde
170 cm
Nysnø siste døgn
35 cm
Snøfokk
Lett snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Mye tørr løssnø (10-30cm)
Snøprofil

Copyright
David@midttroms
Kommentar
Ect21@37cm
Copyright
David@midttroms
Kommentar
35cm nysnø/transportert snø
Stabilitetstest
Test
ECTN 21@37cm Q3
Stabilitet
God
Kommentar
Laget under skaren er 1F hardt, og startet å utvikle antydning til kant. Når jeg legger spade bak blokk, så slår hele laget over skare stor fart ut. Så med stor nok belastning i disse forhold, så vil det kunne løse ut mye snø. Men ingen form til propogering
Inkluder i profil
Nei, stabilitetstesten vises ikke i snøprofil.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
ECT får ingen utslag før slag 21, men mener uansett det er et faremoment her. Ser at det er RGxf som har startet å utvikle seg litt, men ingen tydelig kant. Når jeg legger spade bak blok med et lite trykk, så skyter skarelag fort ut, men overliggende 35cm snø oppå her. Så belaster en dette skarelaget ser jeg for meg at det kan komme ut på sider over 30 grader. Ville kanskje satt FG3 i dag med tanke på stort snøfall og vind som har vært. Mange sider i vestlig retning ser jeg ved dagens obs sted har flere skavler hengende.
Utvikling
Skal komme mye mildvær og dette vil trolig resulterte i endel naturlig utløste skred. Mange plasser har det lagt seg mye snø nå, og med tyngden regnet vil gi, så vil nok FG måtte justeres enda høyere.
Faregrad
faregrad 3 Betydelig
Varselets riktighet
Varslet faregrad er for lav
Kommentar
Varslet 2 i dag, men med tanke på snømengde og at det er et tynt skarelag med en liten svakehet under seg, så ville jeg n satt det opp til FG3 i dag. Dette stabiliserer seg trolig nå utvover dagen, slik at en kan trolig holde Fg til 2 i morgen.
Snøprofil

Lagdeling
9 observert
Temperatur
10 observert


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI120100806040200Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]OhDh2Dd1DL2D-MOhDDz0.5DOhDa(c)1DCreated with niViz on 2019-09-17T10:38:22

Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Sør-Troms
Kommune
BERG
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
319 
+/- nøyaktighet
10 meter
Laster kart