8 Snø observasjoner ved Trolltinden (Sør-Troms/).
Observert av
fred@obskorps
Kompetanse
*** (Kurset observatør. Observatøren har erfaring med å vurdere snøskredfare. Observatøren har grunnleggende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4a.)
Tidspunkt observert
20. februar 2019 kl. 10:24
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Drønn i snøen
Drønn i snøen fra ca 350 moh opp til 450moh. Bruddet går i lag under siste mildværskare, Dette laget består av smelteformer med innblanding av kantkorn. Meget tydelig ved overgang tynt/tykt og tykt/tynt snødekke over skaren.
Fersk vindtransportert snø
Over skoggrensen er det fersk innblåst snø. Vinden har lagt dette i leområder SV med en hardhet på F/4F
Skredaktivitet

Tørre flakskred

Dato
20.02.2019
Antatt tidsrom
18-24
Antall skred
Noen (2-5)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
1 - Små
Utbredelse
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 800 meter.
Kommentar
Trolig utløsende faktor er nedføyka nysnø
Værobservasjon

Copyright
fred@obskorps
Snødekke
Total snødybde
120 cm
Nysnø siste døgn
20 cm
Nysnøgrense
0 moh
Snøgrense
0 moh
Grense lagdelt snø
0 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Mye tørr løssnø (10-30cm)
Kommentar
Mye tørr løs snø i skogen og opp til skoggrensen. Over skoggrensen er snøen påvirket av vinden. Snøen ligger ujevnt fordelt i le-områder S/SV. Hardheten på disse flakk varierer mellom F til P.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett).
Det overliggende laget er mykt.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 500 meter.
Kommentar
Laget er tykt, mellom 4-7cm rundt om på fjellet.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Vinden i denne delen av regionen på mandag og tirsdag har lagt snø i S og V lesider. Fokksnø har varierende hardhet. alt fra F til P. Nedføyket nysnø er hovedskredproblemet, den nedføkke nysnøen variere i tykkelse mellom 4-7cm. Der dette laget er tynnest vil faren for bruddforplantning være størst. I overgangen mellom skog og fjell var det observert flere drønn i snøen. Påbegynning av utvikling av kantkorn i ett lag med MF var faktoren her. Fikk ikke dette laget til å skape bevegelse i snøen, dette grunnet ikke godt nok utviklet kantkorn. (Evne til å forplante bruddet langt nok)
Utvikling
Forholdene forventes ikke å utvikle seg negativt nå før mildværet som er meldt inn på fredag/lørdag. Der nedføyka nysnø finnes forventes at snøen vil sintre, men med tanke på at tykkelsen er stor på dette laget vil det ta lenger tid.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Snøprofil

Lagdeling
6 observert


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI020406080100120Depth [cm]Temperature [°C]h0.5MOhDh(e)1 - 0.3DOhDd(x)0.5 - 0.3Dd0.5D(1) Dette laget som kollapser ved ferdsel gjennom skoggrensen (1)GNDCreated with niViz on 2019-09-17T10:20:37

Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Stedsnavn
Trolltinden
Varslingsregion
Sør-Troms
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
676 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart