9 Snø observasjoner ved Manndalen (Nord-Troms/Gáivuotna).
Observert av
jan arild@obskorps
Kildeangivelse
Har selv sett dette
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
17. februar 2019 kl. 11:03
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Skredaktivitet
Dato
17.02.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-4,00 °C
Vindretning
Fra nordvest
Skydekke
20 %
Snødekke
Nysnø siste døgn
15 cm
Nysnøgrense
0 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Mye tørr løssnø (10-30cm)
Kommentar
Indre deler av regionen: 15 -20 cm nysnø siden i går. Ligger ujevnt fordelt i terrenget under tregrensen. Rundt tregrensen er snødekket mer vindpåvirket med myke fokksnøflak. I høyden er det vindpakket hardt og stedvis kommer det gamle skarelaget frem. Pålagret ustabile fokksnøflak i leområder for siste døgnet med NV og V vind.
Tester
Test
ECTN 3@8cm Q2
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​
Test
ECTN 8@24cm Q1
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​
Test
ECTP 22@57cm Q1
Kommentar
Brudd i kantkornlag
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​

Himmelretning
Ø
Kommentar
Stabilitetstest tatt ved østvendt heng skogsgrense. Bildet viser brudd ved de ulike lag
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter både lett og glatt.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 400 meter.

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø over skarelag
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter både lett og glatt.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Ikke gitt
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde midt
Høyde: 600 meter.
Nedre høyde: 400 meter.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Det har kommet omlag 15 cm nysnø siste døgnet kombinert med vind fra NV/V. Dette har gitt ustabile fokksnøflak i leområder. Et vedvarende svakt lag av kantkorn observert rundt tregrensen er med på å styre faregraden. Ga ingen faretegn på dagens tur i indre deler av Kåfjord, men ga tydelige faretegn fredag i ytre deler av Kåfjord. Høyere opp i fjellet virker det å være vanskeligere å påvirke dette kantkornlaget.
Utvikling
Det er ventet noe nysnø de kommende dagene men med lite vind. Fokksnøen vil ha fått tid til å stabilisere seg. Usikkerheten i skredfarevurderingen ligger i utviklingen av kantkornlaget rundt tregrensen. Faregraden vil ligge mellom FG 3 og FG 2
Faregrad
faregrad 3 Betydelig
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Snøprofil

Lagdeling
10 observert
Tester
3 test knyttet til snøprofil


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI806040200Depth [cm]Temperature [°C]heDdDc(C)OhDdDcDdDcDdDECTP22ECTN8ECTN3Created with niViz on 2021-01-18T03:49:07

Kommentar
Østvendt heng ved tregrense. Total snødybde 120 cm

Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Stedsnavn
Manndalen
Varslingsregion
Nord-Troms
Kommune
Gáivuotna
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
783 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart