8 Snø observasjoner ved (Romsdal/RAUMA).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Temperatur økning. Pga sol
Skredaktivitet

Våte løssnøskred

Dato
15.02.2019
Antatt tidsrom
12-18
Antall skred
Noen (2-5)
Skredutløser
Naturlig utløst
Utbredelse
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 800 meter.
Ulykke / Hendelse
Beskrivelse
Se tidligere registrering. Flere små str. 1 skred. I enkelte områder.
Aktivitet
Ukjent
Skadeomfang
Påvirket ingenting
Observasjonstype
Snø
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Vindhastighet
4,0 m/s
Vindretning
Fra sørvest
Skydekke
20 %
Snødekke
Total snødybde
300 cm
Nysnø siste døgn
0 cm
Nysnøgrense
0 moh
Snøgrense
0 moh
Grense lagdelt snø
800 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Fuktig
Snødekkehardhet
Våt løssnø
Stabilitetstest
Test
CTN
Stabilitet
God
Inkluder i profil
Nei, stabilitetstesten vises ikke i snøprofil.
Test
ECTX
Stabilitet
God
Inkluder i profil
Nei, stabilitetstesten vises ikke i snøprofil.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Dårlig binding mellom lag i fokksnøen
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 800 meter.
Notater
Tekst
I vært område er snødekke mindre våt en hva som meldes. Opplever generelt god stabilitet selv i bratt heng. Snøtesing er gjort i område pålagring av snø. 25 graders lite heng. Solpåvrinkng moderat. Skredvarslingen varsle kantkorn i alle himmelretninger. Vi har siste 2 dager ikke observert dette. Kanskje gamle rester høyere opp 1000. Faregraden stemmer godt men savner informasjon lokalevarisjoner med tanke på dårlig binding i gamle delvis nedbrutte og rundet snø. 30-70 cm fra toppen. /• snøtype. 10-20 cm av overflaten er fuktig men tørsnø under. Og mye gammel grovkornet og smeltefryst.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Romsdal
Kommune
RAUMA
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
737 
+/- nøyaktighet
12 meter
Laster kart