3 Snø observasjoner ved (Nord-Troms/Gáivuotna).
Observert av
jan arild@obskorps
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
15. februar 2019 kl. 11:49
Tidspunkt registrert

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skredaktivitet
Dato
15.02.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Tydelig ustabilt snødekke rundt tregrensen med et potent skredproblem styrt av et kantkornlag som lett kan gi tørre flakskred i brattheng. Tydelige drønn og skrytende sprekker. Over 600 meter virker dette kantkornlaget å være vanskeligere å påvirke. Ustabile fokksnøflak i høyden kan fortsatt lett løses ut skred i. Nå pågående snøvær med hind fra NV som vil gi ny pålagring i lesider. Våre flakskred virker ikke å være et skredproblem
Utvikling
Ny runde med heftig vær vil gi pålagring av fersk fokksnø i høyden. Større belastning på det observerte kantkornlaget rundt tregrensen vil også være med på å påvirke FG, og kan gi enkelte naturlig utløste skred. Det indikerer en betydelig skredfare
Faregrad
faregrad 3 Betydelig
Notater
Tekst
Skrefdfarwvurdering basert på punktobservasjoner tidligere i dag
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Nord-Troms
Kommune
Gáivuotna
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
+/- nøyaktighet
8 meter
Laster kart