7 Snø observasjoner ved (Indre Sogn/SOGNDAL).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Mye vann i snøen
Snødekke er påvirket av mildvær / regn. Trolig har det hoppet seg opp vann over hardere lag i snødekke. Bekker har begynt å åpne seg, trolig har det samles seg mindre dammer på myrer, forskjekninger i terrenget. Se fesk bilder av Dalavatnet, 400moh.
Ferske skred
Gått mange skred pga varme / regn
Skredaktivitet

Våte løssnøskred

Dato
14.02.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Mange (10 eller mer)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
2 - Middels
Utbredelse
Mange bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1000 meter.
Kommentar
Str 1-2 gått pga varme/regn, våte løsnsøkred/glideskred/ og mulig noen våteflak. Observert en god del på kjøretur Sogndal - Frudalstunnelen, på denne kjøretur så jeg ingen skred som gått over veien. I hele regionen har det nok gått flere hundre slike i dag. Observert til ca høyde 1000moh men dårlig sikt i dag. Jan Helge har tatt bilde av noen av de samme.

Copyright
Siggen@obskorps
Kommentar
Fra parkering Frudalen innover Fossane/Tverrelvi.
Copyright
Siggen@obskorps
Kommentar
Syd side
Copyright
Siggen@obskorps
Kommentar
Mer Nord side fra Togga
Copyright
Siggen@obskorps
Kommentar
På avstand
Copyright
Siggen@obskorps
Kommentar
Øst side fra Togga løsna på berget, mer et glideskred egentlig.
Værobservasjon
Nedbørstype
Regn
Temperatur
2,00 °C
Vindhastighet
4,0 m/s
Vindretning
Fra vest
Skydekke
100 %
Kommentar
Fra ca 650moh nå i ettermiddag. Sogndal sentrum har pluss 5-6 grader. Har regna jevnt og trutt i hele dag. Lavt skydekke , blåser betydelig mer i høyden.

Copyright
Siggen@obskorps
Kommentar
Dalavatnet på 400moh og Gunvordalen. Lavt skydekke og mildvær kommer noen kastevinder her nede.
Snødekke
Total snødybde
19 cm
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Våt
Snødekkehardhet
Våt løssnø
Kommentar
På ca100moh her i Sogndal er det 19cm, mens på 640moh er det 50-70cm. På plener i Sogndal sentrum begynner gresset å komme frem. Regnet har kommet som snø i høyden trolig over 1300-1400moh. Luft temp på 1585moh har ligget på -1/-2 grader.

Copyright
Siggen@obskorps
Kommentar
Parkering Frudalen er skøytebane nå, ca 550moh
Copyright
Siggen@obskorps
Kommentar
Snødekke i lokale alpin bakken , Hodlekve preget av varme / regn.
Copyright
Siggen@obskorps
Kommentar
Slik er snødekke på 640moh snødybde er 53cm men steinrøys i bunn. Så på myra er det nok ca 70cm +-
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Regn og mildvær preger regionen høyt til fjells, du må trolig over 1300-1400moh før det kommer som snø.
Utvikling
Snødekke vil tørke noe opp i morgen Fredag pga mindre nedbør, og klarer vær. Men fortsatt meldt varm men null grense på omlag 1500moh. Lørdag får vi en ny runde med regn og høye temperaturer. Snødekke har fått rast fra seg noe i dag, og vil trolig takle regnet på lørdag noe bedre. Men forventer naturlig skredaktivitet også på Lørdag. Skredaktivitet vil avta utover helgen og uken, men vanskelig å si når slike våte skred går. Evt svake lag i dekke vil være vanskeligere å trige når det blir kaldere igjen. Over mildværegrensen kommer nedbør som snø og det vil legge seg opp ferske nysnøflak, som vil stabiliseres relativt fort pga gunstige temperaturer.
Faregrad
faregrad 0 Ikke vurdert
Snøprofil

Lagdeling
5 observert


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI0102030405060Depth [cm]Temperature [°C]L(C)MhVdWd(h)WhVGNDCreated with niViz on 2020-02-23T01:58:21

Kommentar
"Grøfteprofil/bilprofil" på 640moh syd men gjelder alle himmelretninger ved denne høyden. Pluss 2-3 i lufta lett regn. Snødekke er gravd med stein i bunn. Snødybde er trolig noe mer der det er myr under. Ikke målt temp, men trolig isotermt.

Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Indre Sogn
Kommune
SOGNDAL
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
643 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart