10 Snø observasjoner ved Ingahogg (Hardanger/KVINNHERAD).
Observert av
CatoLeganger@obskorps
Kildeangivelse
Jeg har sett dette
Kompetanse
*** (Kurset observatør. Observatøren har erfaring med å vurdere snøskredfare. Observatøren har grunnleggende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4a.)
Tidspunkt observert
14. februar 2019 kl. 17:40
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Mye vann i snøen
Øvste 20 cm av snødekket var metta på vatn (ca 700 moh og + 3 grader).
Skredaktivitet

Våte løssnøskred

Antatt tidsrom
0-6
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
1 - Små
Utbredelse
Mange bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde midt
Høyde: 1000 meter.
Nedre høyde: 600 meter.
Kommentar
Det er rimeleg å anta at det er fersk skredaktivitet, og då spesielt våte laussnøskred. På grunn av særs dårleg sikt under dagens obstur, så fekk eg ikkje gjort observasjoner av dette. Eg håpar på ny tur med betre sikt i morgon.
Værobservasjon
Nedbørstype
Regn
Temperatur
2,90 °C
Vindhastighet
1,0 m/s
Vindretning
Fra sør
Skydekke
100 %
Kommentar
Særs varmt vêr. På 700 moh var det + 3 grader og regn. Rimeleg å anta at det er mildtvêr opptil 1000-1100 moh, noko det var visuelle teikn til i høgareliggande fjellskrenter i går.

Fotograf
Cato Leganger
Copyright
Cato Leganger
Himmelretning
S
Kommentar
Ikkje nemneverdig god sikt i dag... Av den grunn fekk eg ikkje observert om det var fersk skredaktivitet.
Snødekke
Total snødybde
50 cm
Nysnøgrense
1100 moh
Snøgrense
600 moh
Grense lagdelt snø
700 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Meget våt
Snødekkehardhet
Våt løssnø
Kommentar
Varierande snødjupne. I leformasjoner er det fort halvanna meter og meir, medan det på flatmark er frå 10 til 70 cm. Enkelte plasser er det smelta nedpå barmark - typisk lågare høgdeint. og på enkelte ryggar og knausar. Litt usikker på kor nysnøgrensa går pga dårleg sikt, men eg vil tippe at ein iallfall må opp i over 1000 moh, moglegvis høgare også.
Stabilitetstest
Test
CTH 25@20cm Q3
Stabilitet
God
Kommentar
Våt/sørpe snø gjekk i brudd over litt mindre våt snø.
Inkluder i profil
Ja, stabilitetstesten vises i snøprofil.​
Test
CTH 29@114cm Q3
Stabilitet
God
Kommentar
Gjekk i brudd ved bakken.
Inkluder i profil
Ja, stabilitetstesten vises i snøprofil.​
Skredproblem

Våte løssnøskred

Type svakt lag
Ubunden snø
Utløsbarhet
Naturlig utløst
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Mange bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde midt
Høyde: 1000 meter.
Nedre høyde: 700 meter.
Kommentar
Litt usikker på kor høgt i terrenget det har regna, men iallfall opp til 1000 moh.

Våte flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø over skarelag
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter både lett og glatt.
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Størrelse på forventet skred
3 - Store
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1000 meter.
Kommentar
Usikker på kor høgt i terrenget det har regna, men eg har gjort observasjoner av kantkorn over/under skarelag på 1000-1100 moh i perioden forut for mildvêret som kom. Om det har regna opp/over denne høgda, vil den ekstra tyngda regnet/temp.auken føre til større belastning på snødekket og våte/tørre flakskred Str. 3 vil kunne løyse ut. Høgst truleg naturleg utløyste, avhengig av kor mykje kantkorna har utvikla seg den siste tida. Det har også vore fleire lag med nedføyka nysnø, men disse bør ha stabilisert seg ein del sidan førre helg.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Opptil om lag 1000 moh vil det kunne gå våte laussnøskred. Over 1000 moh vil det kunne gå våte og tørre flakskred, avhengig av kor høgt det har regna. Over denne høgda er det observert kantkorn i snødekket. Den auka belastninga på dette laget, som "kviler" på hard skare, vil kunne gi store skred.
Utvikling
Det er meldt mildt dei neste dagane, men det har vore mykje regn og høge temperaturar dei siste dagane som har ført til ein forbigåande ustabil fase.
Faregrad
faregrad 3 Betydelig
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Faregrad 3 i dag er nok rimeleg. Eg er einig i at ein kan gå ned til 2 dei neste dagane.
Snøprofil

Lagdeling
3 observert
Temperatur
9 observert
Stabilitetstest
2 test knyttet til profilen


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI020406080100120Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]OhWd(h)0.5 - 4WNV-SCT29 Q3CT25 Q3(1) Vått lag øvst. Mykje vatn dei fyrste 20 cm ned i snødekket.Litt avtakende etter det, men framleis fuktig nedover. Fekkbrot på CT#25, men ingen forplantning.(2) For eit par dagar sidan var dette laget tørt og bestod avein kombinasjon av nedføyka nysnø og godt sintra, avrundakorn. No er heile laget rimeleg fuktig/vått.(3) Skarelag nedst som er i ferd med å smelte. Smelter både fråbakken og via vatn ned gjennom laga.(1)(2)(3)GNDCreated with niViz on 2020-02-20T07:02:38

Kommentar
Grov ein kjapp profil i sørvestleg/vestleg leformasjon for å sjå kor djupt ned i snødekket regnet har gått. Tilsynelatande har det gått fukta heile snødekket på dette høgdeintervall (700+ moh).

Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Stedsnavn
Ingahogg
Varslingsregion
Hardanger
Kommune
KVINNHERAD
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
817 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart