2 Snø observasjoner ved (Hardanger/ULVIK).
Observert av
Kalle@Skred.AS
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
14. februar 2019 kl. 14:39
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skredaktivitet

Tørre flakskred

Dato
14.02.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ett (1)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
3 - Store
Utbredelse
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1200 meter.
Kommentar
Ett skred observert fra tog. Så ikke bruddkanten men skredtungen. Så relativt ferskt ut, maks 24 timer. Små klumper ytterst i tungen, så antar mykt flak. hadde krysset under høyspent, en mast stod i skredbanen.
Skredhendelse
Punkter i kart
Start punkt Skredet startet her Stopp punkt Skredet stoppet her
Ca tid da skredet gikk
14.02.2019 14:16
Skredtype
Tørt flakskred
Skredutløser
Naturlig utløst
Eksposisjon
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Høyde i utløsningsområde
1417
Terrengtype i løsneområdet
Skål
Høyde i stoppområde
1138
Kommentar
Observert fra tog. Se kommentarer på tidsusikkerhet annet sted.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Hardanger
Kommune
ULVIK
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
1144 
Laster kart