9 Snø observasjoner ved (Ofoten/NARVIK).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Rask temperaturstigning
Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Fra -1 til 5+ i Narvik sentrum de siste 10 timer
Fersk vindtransportert snø
Sterk vind (>20m/s fra S) ovenfor skoggrensen gir fersk innsamling av fokksnø på snaufjellet.
Mye vann i snøen
Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Nedbør som regn. Kl.11 er det regn opp til ca. 450moh- men med stigende temperatur er det på vei oppover fjellsidene
Skredaktivitet
Dato
14.02.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Kommentar
Svært begrenset sikt pga. uvær. (det har sannsynligvis vært det del naturlig utløst skred nå på formiddag- men jeg klarte ikke ser de...)
Værobservasjon
Nedbørstype
Sludd
Temperatur
1,00 °C
Vindhastighet
20,0 m/s
Vindretning
Fra sør
Skydekke
100 %
Kommentar
Mildt og stigende temperatur. Mye nedbør siste 12 timer, først som snø men etterhvert som regn. Kl.11 er snøgrense på ca. 500-600moh og på vei oppover.

Copyright
Kaj@obskorps
Snødekke
Nysnø siste døgn
10 cm
Snøfokk
Kraftig snøfokk
Snøfuktighet
Våt
Snødekkehardhet
Våt løssnø

Copyright
Kaj@obskorps
Kommentar
Svært vindpåvirket på snaufjell. Bilde tatt på 660moh i S retning.
Copyright
Kaj@obskorps
Kommentar
Svært vindpåvirket på snaufjell. Bilde tatt på 660moh i Ø retning.
Copyright
Kaj@obskorps
Kommentar
Snødekke i NNV vendt leheng på 550moh. Se vedlagt profil
Stabilitetstest
Test
ECTP 5@20cm
Inkluder i profil
Ja, stabilitetstesten vises i snøprofil.​
Skredproblem

Våte flakskred

Type svakt lag
Opphopning av vann i/over lag i snødekket
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Utløsbarhet
Naturlig utløst
Størrelse på forventet skred
3 - Store
Utbredelse løsneområder
Mange bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde bunn
Høyde: 1000 meter.
Kommentar
På observasjons tidspunkt og sted var øvre grensen for dette problem ca. 600moh, men med økende temperaturer er det på vei oppover fjellsiden

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter både lett og glatt.
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Naturlig utløst
Størrelse på forventet skred
3 - Store
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 600 meter.
Kommentar
Mye nedbør de siste dagene og sterk vind fra S sektor gir åpenbar innsamling av fokksnø i høyden. I ytre strøk er dette problem tilstede primært høyt til fjells, men lavere temperatur i indrestrøk gjør at dette problem kan finnes på lavere høyde også
Skredfarevurdering
Skredvurdering
På observasjons tidspunkt og sted var det i grenseland mellom FG3-4. Men med stigende temperatur, mer nedbør og fortsatt sterk vind utover dagen forventes det økt fare for naturlig utløst skred utover dagen. Snødekket er nå utsatt for stor endring over kort tid, med økende belastning (i form av nedbør og vindtransportert av snø ovenfor mildværsgrensen) samtidig som det rask temp. stigning føre til svekkelse i snødekket.
Utvikling
Med mer uvær: sterk vind, mye nedbør og relativ mild temperatur utover det neste døgn forventes det at skredfaren vil holde seg på FG4. Utover fredag og lørdag vil temperaturen synke litt mens nedbør og vind fortsette- dette vil nok føre til at skredproblem tilknyttet nedføyket nysnø i høyden blir skredproblem #1.
Faregrad
faregrad 4 Stor
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Snøprofil

Lagdeling
4 observert
Stabilitetstest
1 test knyttet til profilen


Created with niViz on 2020-02-23T06:42:14FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI250200150100500Depth [cm]Temperature [°C]MdDvD-MhWECTP5(1) probed(1)

Kommentar
245cm snødekke ved profil sted. gravde bare til 120cm fra overflate.

Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Ofoten
Kommune
NARVIK
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
536 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart