2 Snø observasjoner ved (Jotunheimen/VANG).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ferske skred
Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: 2 stk str 1 skred gått pga skavelbrudd/innlasting. Under skørsnøse
Skredaktivitet

Våte flakskred

Dato
14.02.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Noen (2-5)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
1 - Små
Utbredelse
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde midt
Høyde: 1200 meter.
Nedre høyde: 900 meter.
Kommentar
Usikker på eksakt tidspunkt, men la ikke merke til skredet på veg opp til Tyin
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Jotunheimen
Kommune
VANG
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
835 
+/- nøyaktighet
5 meter
Laster kart