2 Snø observasjoner ved (Indre Sogn/SOGNDAL).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skredaktivitet

Våte flakskred

Dato
14.02.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Flere (6-10)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
2 - Middels
Utbredelse
Mange bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Kommentar
Sett fleire skred på køyretur opp Sogndalsdalen. To av dei med synleg brotkant, nokon er kanskje våte laussnøskred.

Copyright
Jan Helge@SVV
Copyright
Jan Helge@SVV
Copyright
Jan Helge@SVV
Værobservasjon
Nedbørstype
Regn
Temperatur
6,50 °C
Skydekke
90 %
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Indre Sogn
Kommune
SOGNDAL
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
520 
+/- nøyaktighet
7 meter
Laster kart