6 Snø observasjoner ved Øyastølen (Voss/VOSS).
Observert av
oormasen
Kildeangivelse
Jeg har sett dette
Kompetanse
* (Observatøren kan det grunnleggende for å vurdere snøskredfare. Observatøren er ikke kurset om hvordan regObs og Varsom formidler snøskredfare. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4ai.)
Tidspunkt observert
13. februar 2019 kl. 12:20
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Med unntak av noen få små løssnøskred på motsatt side av dalen observerte vi ingen tydelige faretegn på vår tur mot Øyastølsfjellet.
Skredaktivitet

Våte løssnøskred

Dato
12.02.2019
Antatt tidsrom
18-24
Antall skred
Noen (2-5)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
1 - Små
Utbredelse
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde bunn
Høyde: 1000 meter.
Kommentar
Noen små løssnøskred observert på motsatt side av dalen. Trolig utløst i forbindelse med regn og temperaturstigning i går kveld.

Tørre flakskred

Dato
10.02.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Noen (2-5)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
2 - Middels
Utbredelse
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1200 meter.
Kommentar
Turen gikk videre opp mot Øyastølsfjellet. I noen østvendte heng under toppryggen har det løsnet flakskred for noe tid tilbake. Neppe i forbindelse med værsystemet som passerte i går. Se bilde. Antar at det kan ha gått søndag eller mandag, i forbindelse med nysnø og vind.

Fotograf
Øystein
Copyright
@WildVoss
Himmelretning
Kommentar
Samme henget som nedenfor.
Fotograf
Øystein
Copyright
@WildVoss
Himmelretning
Kommentar
Skred str 2, løsnet ca 1200moh. Trolig utløst av skavlbrudd.
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
2,00 °C
Vindhastighet
1,0 m/s
Vindretning
Fra vest
Skydekke
35 %
Kommentar
Oppklaring etter en skyet start på dagen.
Snødekke
Total snødybde
80 cm
Nysnø siste døgn
10 cm
Grense lagdelt snø
500 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Fuktig
Snødekkehardhet
Skare
Kommentar
De øverste 20 cm av snødekket er fuktig. Skarelaget øverst (ca 2 cm) er trolig dannet som følge av kulda som fins i snødekket fortsatt, kombinert med oppklaring.
Snøprofil

Lagdeling
5 observert


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI50403020100Depth [cm]Temperature [°C]iDeDdDcMOhM(1) Nederst i det fuktige laget fant vi et sjikt med svært våtsnø, trolig et delvis oppløst skarelag. Under dette var snøeni hovedsak ubundet og tørr. (2) Usikker på korntype her, men kan virke som finkornet snø(fokksnø) som er kuldepåvirket og dermed løst opp over tid.(3) Har ikke studert kornform i detalj.(1)(2)(3)Created with niViz on 2020-02-19T04:45:19

Kommentar
Analyserte ikke lagene videre nedover i detalj. Under det nederste skarelaget er det stort sett smelteformer, ymse skarelag og kantkorn nederst mot bakken. Snødekket var såpass løst i dette området at vår last på snødekket trolig går helt ned til kankornlaget over skaren, ca 45 cm dypt. Observerte likevel ingen drønn eller tegn på at kantkornlaget var spesielt potent, trolig på grunn av manglende bindinger i overliggende lag.

Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Stedsnavn
Øyastølen
Varslingsregion
Voss
Kommune
VOSS
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
827 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart