6 Snø observasjoner ved (Vest-Telemark/VINJE).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Fersk vindtransportert snø
Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Det var mye vind tidligere i dag og med medfølgende drivsnø. Nå er det kun moderat snøfokk på toppene
Snødekke
Total snødybde
198 cm
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Litt tørr løssnø (1-10cm)
Kommentar
Det har blåst mye fra vest. Rygger begynner å bli avblåst. Men fortsatt snø tilgjengelig for vindtransport. Men det må nå sterk vind til for å flytte snø
Snøprofil

Copyright
audun@svv
Himmelretning
N
Kommentar
Snøprofil i østvendt på dette stedet
Copyright
audun@svv
Himmelretning
Copyright
audun@svv
Himmelretning
Kommentar
Bilde av sjiktovergangene i fokksnøen
Stabilitetstest
Test
ECTP 17@35cm Q1
Stabilitet
Middels
Kommentar
Bruddet skjer på sjiktovergang i fokksnøen. Ser ut til å være tynt lag av nedføyka nysnølag og ikke rimkrystaller
Inkluder i profil
Nei, stabilitetstesten vises ikke i snøprofil.

Copyright
audun@svv
Himmelretning
S
Kommentar
Bilde av bruddflate,
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Dårlig binding mellom lag i fokksnøen
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter både lett og glatt.
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 900 meter.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Mye vind og fokksnø før kl 12 i dag. Observert flere skred med størrelse 2 i NØ i heng. Løsnehøyde på 1200 moh. Været har roet seg utover dagen og nå er det kun moderat snøtransport på fjelltoppene. Snøoverflaten er relativ hard etter siste vindpåvirkning. Men det erfortsatt snø tilgjengelig for vindtransport ved kraftig vind. Fikk brudd på 17 slag i nyføyka nysnølag. Har ikke valgt å ta med kankornlag som et skredproblem nå siden det ligger så langt ned i snøpakka. Kantkornlag er ikke tilstrekkelig utviklet ennå til å utgjøre skredfare
Utvikling
Det er meldt temperaturstigning fra i kveld. Da vil skredfaren sannsynligvis øke noe før snøen relativt raskt vil stabilisere seg igjen. Ved litt vedvarende mildvær så vil snøpakka stabilisere seg.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Det var riktig å varsle faregrad 3 i går.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Vest-Telemark
Kommune
VINJE
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
979 
+/- nøyaktighet
5 meter
Laster kart