8 Snø observasjoner ved (Vest-Telemark/Valle).
Observert av
jone@SVV
Kompetanse
*** (Kurset observatør. Observatøren har erfaring med å vurdere snøskredfare. Observatøren har grunnleggende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4a.)
Tidspunkt observert
13. februar 2019 kl. 11:00
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Fersk vindtransportert snø
Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Lett til middels snøfokk fra tregrensa og opp til ca. 1050 moh. Opp til ca. 900-950 moh. er snøoverflaten påvirket av mildvær og det er svært lite snø tilgjengelig for transport. Observerer også middels til kraftig snøfokk i fjellsidene sør for observasjonspunkt på vei opp. Dette hadde roet seg på veg ned fra fjellet. Transport fra vest mot øst.

Copyright
jone@SVV
Himmelretning
N
Kommentar
Lett snøfokk på toppen av Vermålsåsen.
Copyright
jone@SVV
Himmelretning
N
Kommentar
Bilde tatt mot sør sørøst.
Skredaktivitet

Glideskred

Dato
13.02.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Flere (6-10)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
2 - Middels
Utbredelse
Mange bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde bunn
Høyde: 500 meter.
Kommentar
Flere glideskred observert fra rv. 9 ved Valle i alle eksposisjoner.

Copyright
jone@SVV
Himmelretning
N
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
3,00 °C
Vindhastighet
10,0 m/s
Vindretning
Fra vest
Skydekke
12 %
Kommentar
Snudde til plussgrader på ca 800 moh fra i går ca kl. 18. Plussgrader gjennom natten og nå. Ingen nedbør.

Copyright
jone@SVV
Himmelretning
S
Kommentar
Mot V
Copyright
jone@SVV
Himmelretning
S
Kommentar
Mot S
Copyright
jone@SVV
Himmelretning
N
Kommentar
Mot Ø
Copyright
jone@SVV
Himmelretning
N
Kommentar
Mot N
Snødekke
Total snødybde
80 cm
Snøfokk
Lett snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Vindpakket myk
Snøprofil

Copyright
jone@SVV
Himmelretning
N
Kommentar
Snøprofil tatt i østvendt leheng.
Copyright
jone@SVV
Himmelretning
N
Kommentar
Ferskt fokksnøflak på toppen. Her var det fortsatt pålagring når jeg avsluttet arbeidet, men vinden har avtatt noe nå. Flere sjikt i gamle fokksnølag med ulik hardhet. Kant over skare, men denne begynner å bli myk og råtten. Nedre lag med smelteform er vekslende skare og kant/beger, men det vanskelig å skille de fra hverandre da grensen mellom dem undulerer noe. Beger i bunn.
Tester
Test
ECTP 25@26cm Q2
Kommentar
Brudd Q1/Q2. Lille blokktest ble utført først: brudd på kantkorn.
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.

Copyright
jone@SVV
Himmelretning
N
Copyright
jone@SVV
Himmelretning
N
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1000 meter.

Tørre flakskred

Type svakt lag
Dårlig binding mellom lag i fokksnøen
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1000 meter.

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø over skarelag
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Sannsynlighet for skred
Lite sannsynlig
Størrelse på forventet skred
3 - Store
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1000 meter.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Ferske fokksnøflak har bygget seg opp i østvendte heng, oppå tynt svakt lag med nysnø. Flaskene er tynne og vil ikke gi store skred. Krever tilleggsbelastning og vil antakeligvis ikke løsne naturlig. Oppdaget også dårlige bindinger innad i fokksnøen. Dette er også såpass nærme overflaten at tilleggsbelastning i form av skiløper kan utløse skred. Lille blokktest ga brudd på kantkornlag. Dette ble ikke påvirket ved ECT. Krever større tilleggsbelastning, men kan gi store skred.
Utvikling
Mildværet fortsetter og det er ikke meldt nedbør de neste dagene. Det skal fortsatt være vind fra vest, men ikke veldig kraftig. Toppene virker å være avblåst, og det er lite snø tilgjengelig for transport der mildværet har påvirket. Skredfaren vil derfor avta de neste dagene, men kantkorn vil fortsatt være et skredproblem.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Vest-Telemark
Kommune
Valle
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
1021 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart