10 Snø observasjoner ved (Voss/VOSS).
Observert av
Njål@SVV
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
13. februar 2019 kl. 13:10
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Annet faretegn (spesifiser)
Våte løssnøskred og isnedfall under ca 500 m o.h. på morningen i dag.
Skredaktivitet

Våte løssnøskred

Dato
13.02.2019
Antatt tidsrom
6-12
Antall skred
Noen (2-5)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
1 - Små
Utbredelse
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde bunn
Høyde: 500 meter.
Kommentar
Observert våte løssnøskred mellom Bergen og Voss langs E16. Et isnedfall fra vegskjæring som hadde nådd vegen ved Dale. Mye is i vegskjæringer som skal ned de neste dagene.
Snøprofil

Fotograf
Njål
Copyright
SVV
Himmelretning
Fotograf
Njål
Copyright
Svv
Himmelretning
Kommentar
Mildværet har trengt ca 16 cm ned i snødekket så langt. Det er et rimlag som gir ECTP20@35,5down,Q1 - repetert test. Videre er det et kantlag som gir ECTX 58down, tilnærmet Q1 brudd dersom det går. Ser tydelig at det kjapt samler seg vann i disse lagene i profilveggen som er eksponert. Med t-skje. Det er fortsatt 20 cm igjen før fuktighet når ned til det øverste svake laget.
Copyright
Njål@SVV
Himmelretning
SV
Stabilitetstest
Test
ECTX
Stabilitet
God
Kommentar
ECTX i tynt kantkornlag Down 58. Vært å være obs på. Bruddflaten er glatt og plan. Vann samler seg kjapt i dette laget ved eksponering i profil. Altså plass til vann mellom korn.
Inkluder i profil
Nei, stabilitetstesten vises ikke i snøprofil.
Test
ECTP 20@35cm Q1
Stabilitet
Middels
Kommentar
Testen er repetert 3 ganger. Går i tydelig rimlag.
Inkluder i profil
Nei, stabilitetstesten vises ikke i snøprofil.

Fotograf
Njål
Copyright
SVV
Himmelretning
Kommentar
Kantlaget down 58 mot 1mm grid
Fotograf
Njål
Copyright
SVV
Himmelretning
Kommentar
Kantkornlag som bryter glatt og plant down 58. Merk at vann har samlet seg i dette laget og rimlaget som kan sees over. Disse lagene er våte pågrunn av at de er eksponert for plussgrader i profilet. Det at lagene så kjapt samler vann viser at det er luft tilgjengelig i disse lagene. Dette sammen med korntype og bruddflate karakteristikk illustrerer mulige skredproblem når fuktighet trenger dypere i snødekket.
Fotograf
Njål
Copyright
SVV
Himmelretning
Kommentar
Rimlagets bruddflate 35,5 down
Fotograf
Njål
Copyright
SVV
Himmelretning
Kommentar
Rim 35,5 down mot 1mm grid
Fotograf
Njål
Copyright
SVV
Himmelretning
Kommentar
ECTP@35,5Q1 repetert, i store rimkrystaller
Skredproblem

Våte flakskred

Type svakt lag
Nedsnødd eller nedføyket overflaterim
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Naturlig utløst
Størrelse på forventet skred
3 - Store
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde midt
Høyde: 1000 meter.
Nedre høyde: 500 meter.
Kommentar
Viktig å merke seg at det gjensto ca 20 cm før fuktighet nådde ned til rimlaget i dagens profil. Har derfor gitt få bratte heng. Mulig det er noen steder hvor rimlaget ligger høyere i snødekket. Og selve tilstedeværelsen av rim er også ukjent (utbredelse). Skredproblemet vil bli mer aktivt kommende dager jo dypere mildvær trenger ned i snødekket, og fører til first wettening.

Våte løssnøskred

Type svakt lag
Ubunden snø
Utløsbarhet
Naturlig utløst
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Mange bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde bunn
Høyde: 500 meter.
Kommentar
I de vestligste delene av varslingsregionen så er det en massiv regnskare over ca 500 m o.h. Våte løssnøskred virker til å være begrenset til lavereliggende områder, men solen har tatt litt i dag, så kanskje høyere i bratt sør.

Fotograf
Njål
Copyright
SVV
Himmelretning
Kommentar
Bildet viser svake lag i snødekket som kan bli skreddannende ved tilført fuktighet. Regner med at dette vil skje i et mellom intervall de kommende dagene. I høyden tror jeg det skal litt til før fuktighet trenger dypt i snødekket.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Det var i dag under ca 500 m o.h., våtløssnøskredaktiviteten var tilstede. Over Ca 500 m o.h. er det dannet seg en ca 3 - 5mm regnskare som er observert opp til ca 1000 m o.h. (Ikke vært høyere). Ved ca 900 m o.h. mot sørøst, hadde gårsdagens fuktighet nådd ca 16 cm ned i snødekket. Øverste svake lag som viser at det vil bli påvirket av fuktighet, var ca 35 cm ned i snødekket. Det betyr at det i liten, til ingen grad, har skjedd en first wettening av svake lag i fjellet. Solen tok ikke nok i dag til å gjøre noe med regnskaren i moderat bratte sørhelninger. Størst skredfare under ca 500 m o.h. Regnskaren førte til et lite kjekt skiføre..
Utvikling
Det er spennende om vi får noen skred på observerte svake lag når disse kan bli våte de neste dagene. Jeg ser for meg at fuktighet ikke vil nå ned i høyfjellet, og at vi får et "mellom intervall" hvor det er fare for våte flakskred av litt størrelse. Mye snø ble fraktet med sterk vestlig vind i går, så ser for meg at østlig eksposisjon mellom 500 og kanskje 1200 m o.h. er mest utsatt i de neste dagene. Men for all del, det fins kantkorn lag i snødekket så alle eksposisjoner er hvert å ha i mente. Husk at det er naturlig utløste skred det er snakk om! (Altså stay away from run out zones).
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Dagens faregrad 3 er nok riktig varslingsdøgnet sett under ett. Fra utpå morgenkvisten i dag har skredfaren over 500 m o.h. kjapt gått ned til en FG 2, ca.

Fotograf
Njål
Copyright
SVV
Himmelretning
V
Kommentar
Glasert også i høyfjellet (Hamlagrøhornet i det fjerne).
Fotograf
Njål
Copyright
SVV
Himmelretning
N
Kommentar
Regnskaren som lager fin lyd når en tråkker seg gjennom den på vei til fjells (Huff og huff ned igjen).
Snøprofil

Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Voss
Kommune
VOSS
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
874 
+/- nøyaktighet
10 meter
Laster kart