9 Snø observasjoner ved (Nordenskiöld Land/SVALBARD).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-15,50 °C
Vindhastighet
0,0 m/s
Skydekke
0 %
Snødekke
Total snødybde
115 cm
Nysnø siste døgn
0 cm
Nysnøgrense
0 moh
Snøgrense
0 moh
Grense lagdelt snø
0 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Litt tørr løssnø (1-10cm)
Kommentar
Noe nedbør de siste dagene og vind fra S har blåst inn noe snø i den NV siden på sukkertoppen. Dette er nok representativt for alle lesider for den siste vinden. Den innblåste fokksnøen er av varierende hardhet. I skjerma områder i terrenget i denne siden er fokksnøen myk. Andre steder noe hardere med et innblåst lag med løsere snø under. Men fokksnølaget har liten utbredelse og det er ingen tegn til bruddforplantning i dette laget. Fokksnøen ligger i vestvendte sider på et tykt knivfast lag med fokksnø. Dette gjør at det gamle kantkornlaget i tilknytning til skare (som fortsatt er der) ikke lar seg påvirke. Ellers er snødekket rundt preget av avblåste losider og rygger med noe løssnø i skjerma terrengformer.

Himmelretning
N
Kommentar
Fra sukkertoppen mot Hjortfjellet
Himmelretning
S
Kommentar
Gruvefjellet, Vannledningsdalen, Trollsteinen
Himmelretning
SV
Kommentar
Gruvefjellet og Nordenskioldtoppen
Himmelretning
V
Kommentar
Fra toppen av Sukkertoppen mot Platåfjellet
Himmelretning
NV
Kommentar
Sukkertopp fonna
Stabilitetstest
Test
ECTN 2@2cm Q3
Stabilitet
God
Inkluder i profil
Ja, stabilitetstesten vises i snøprofil.​
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Det har blåst inn noe snø fra S. Men både lite vind og lite snø et skredproblem med lite forplatningsevne. Knivfast fokksnø isolorerer kantkornlaget og i denne siden har vi kaún et fokksnøproblem. Dette er nok representativt for alle skredsoner i Longyeardalen.
Utvikling
Lite vind og nedbør samt kaldt vær fører vel bare til en sakte stabilisering av fokksnøen.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Ser greit ut
Snøprofil

Lagdeling
8 observert
Temperatur
7 observert
Stabilitetstest
1 test knyttet til profilen


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI020406080100120Depth [cm]-20-15-10-50Temperature [°C]he1.5hdddcdECTN2GNDCreated with niViz on 2020-02-17T05:43:13


Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Nordenskiöld Land
Kommune
SVALBARD
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
179 
Laster kart