9 Snø observasjoner ved (Svartisen/RANA).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skredaktivitet
Dato
12.02.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Kommentar
ingen fersk skredaktivitet observert idag, god sikt helt opp så lenge jeg hadde dagslys
Værobservasjon
Kommentar
Lite eller ingen vind over skogen
Snødekke

Copyright
Gøran@ObsKorps
Kommentar
Skiløpere har kjørt ut flak i le side
Stabilitetstest
Test
ECTN 16@12cm
Kommentar
gikk til brudd i sjiktovergang i fokksnøen
Inkluder i profil
Ja, stabilitetstesten vises i snøprofil.​
Test
ECTN 17@24cm Q2
Inkluder i profil
Ja, stabilitetstesten vises i snøprofil.​

Copyright
Gøran@ObsKorps
Kommentar
Da jeg skulle fjerne det som var løsna, så løsna det i kantkorn under skarelag 25cm fra toppen
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Mange bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 500 meter.

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø under skarelag
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Mange bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde midt
Høyde: 800 meter.
Nedre høyde: 400 meter.
Kommentar
Nå har det dannet seg fokksnøflak over vedvarende svakt lag under mildværsskare, også i Ø eksposisjoner. Belastningstest gjort i dag og den siste tiden i V eksposisjoner, viser at man med stor tilleggslast får brudd i dette laget.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Nå har det dannet seg fokksnøflak over vedvarende svakt lag under mildværsskare, også i Ø eksposisjoner. Belastningstest gjort i dag og den siste tiden i V eksposisjoner, viser at man med stor tilleggslast får brudd i dette laget. Ellers så finnes det fortsatt myke fokksnøflak i østvendte sider. Men det har vært gunstig temperatur med en viss stabiliserende effekt. Har sjiktoverganger i fokksnøen hvor det fortsatt er litt dårlig binding mellom lagene. Der hvor flakene fortsatt er myke, kan skiløper løse ut flak med liten tilleggslast i bratte lesider.
Utvikling
skredfare vil nok øke i takt med intensitet av forventet vær de kommende dagene. Først snø kombinert med vind vil lage nye myke nysnøflak, etterhvert mildvær og regn som vil svekke bindinger i snødekket. øverste tynne mildværsskarelaget vil neppe klare å holde tett, så vedvarende svakt lag kan nok bli påvirket og vi kan få naturlig utløste skred str2/3.
Faregrad
faregrad 3 Betydelig
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Syns FG og skredproblem stemmer bra.
Snøprofil

Lagdeling
9 observert
Temperatur
8 observert
Stabilitetstest
2 test knyttet til profilen


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI100806040200Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]e1hOhe1Ohe1OhvDyDECTN17ECTN16Created with niViz on 2020-02-26T08:13:19


Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Svartisen
Kommune
RANA
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
571 
+/- nøyaktighet
24 meter
Laster kart