8 Snø observasjoner ved (Indre Fjordane/Sunnfjord).
Observert av
brit-siv@obskorps
Kompetanse
*** (Kurset observatør. Observatøren har erfaring med å vurdere snøskredfare. Observatøren har grunnleggende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4a.)
Tidspunkt observert
12. februar 2019 kl. 18:03
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Mye vann i snøen
Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Skikkeleg vått i toppen av snødekket opp til 700 moh kl 18.30. Rullande snøballar i brattheng
Fersk vindtransportert snø
Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Frå 700 moh
Skredaktivitet
Dato
12.02.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Kommentar
Dårleg sikt så fekk ikkje sett så mykje før det mørkna. Det våte laget i toppen av snødekket, gjer at det har begynt å rulle snøballar i brattheng

Copyright
brit-siv@obskorps
Copyright
brit-siv@obskorps
Kommentar
Våte snøballar i brattheng
Værobservasjon
Nedbørstype
Snø
Temperatur
0,00 °C
Vindhastighet
12,0 m/s
Vindretning
Fra sørøst
Skydekke
100 %
Kommentar
Kraftig vind og lett/moderat snøfokk over skoggrensa
Snødekke
Total snødybde
80 cm
Nysnø siste døgn
15 cm
Nysnøgrense
500 moh
Snøgrense
0 moh
Snøfokk
Moderat snøfokk
Snøfuktighet
Fuktig
Snødekkehardhet
Våt løssnø
Kommentar
Stigande temperatur og overgang til regn i låglandet. Fortsatt sludd/snø frå 450 moh, men fuktigheita trekker fort ned i snødekket. Gjennomvått snødekke til 5-600 moh no i kveld. Fuktig i øverste laget til over 900 moh, der eg snudde pga kraftig vind, snøfokk og dårleg sikt. Varierande nysnømengde pga vind frå 700 moh, mjuke flakdannelsar. På utsatte ryggar avblåst ned på skare og lyng.

Copyright
brit-siv@obskorps
Kommentar
Avblåste ryggar
Copyright
brit-siv@obskorps
Kommentar
Nysnøen er fuktig i overflata til over 900 moh
Snøprofil

Copyright
brit-siv@obskorps
Kommentar
Brudd i rimlaget. 920 moh mot nordaust.
Tester
Test
CTE 4@41cm Q1
Stabilitet
Dårlig
Kommentar
Brudd i rimlaget. 920 moh
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter både lett og glatt.
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
3 - Store
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 800 meter.

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedsnødd eller nedføyket overflaterim
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter både lett og glatt.
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
3 - Store
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 800 meter.

Våte løssnøskred

Type svakt lag
Ubunden snø
Utløsbarhet
Naturlig utløst
Sannsynlighet for skred
Sannsynlig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Mange bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde bunn
Høyde: 800 meter.
Kommentar
Våte laussnøskred vil gå høgare opp etterkvart som temperaturen stig og det blir nedbør som regn høgare til fjells
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Mildvêr gir svekka bindingar i snødekket. I lågareliggande områder vil det gå våte laussnøskred i bratt terreng. Høgare opp er snødekket varierande med ferske nysnøflak, som vil kunne løyse ut lett. Det finst òg svake lag av rim under eldre fokksnø frå før helga i ein del skjerma formasjonar, som også er lett å løyse ut og har god bruddforplantingsevne. Dessutan finst det svake kantkornlag ein del plassar, som fortsatt kan påvirkast, spesielt der overliggande snødekke er tynnare.
Utvikling
Mildvêrsgrensa skal stige, og gjer at grensa for våte skred vil gå oppover. Etter kvart som mildvêret får virke og det har rast i frå seg vil snødekket under mildvêrsgrensa bli meir stabilt, og vedvarande svake lag her bli øydelagt av gjennombløyting av snødekket. Over mildvêrsgrensa vil ny nedbør som snø i kombinasjon med vind kunne gi ny pålagring og oppretthalde skredproblemet med ustabile nysnøflak. Her vil vedvarande svake lag fortsatt være eit problem, stigande temperatur og auka pålagring vil i første omgang være negativt, men dei vil etter kvart ligge djupare i snødekket, og bli vanskelegare å påvirke. Evt auka faregrad torsdag er avhengig av om nedbørsprognosane slår til.
Faregrad
faregrad 3 Betydelig
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Varselet stemmer godt.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Indre Fjordane
Kommune
Sunnfjord
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
925 
+/- nøyaktighet
3 meter
Laster kart