11 Snø observasjoner ved (Heiane/SULDAL).
Observert av
FrodeMoen@Obskorps
Kompetanse
*** (Kurset observatør. Observatøren har erfaring med å vurdere snøskredfare. Observatøren har grunnleggende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4a.)
Tidspunkt observert
12. februar 2019 kl. 16:20
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ferske sprekker
Tråkket lett ut skavler i nordlige sektorer.
Rask temperaturstigning
Var minus 1,5 grader og snøvær når eg startet turen, pluss 1 og yrregn på veg ned.

Fotograf
Frode Moen
Himmelretning
N
Skredaktivitet
Dato
12.02.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Kommentar
Svært dårlig sikt pga snøvær og tåke.
Værobservasjon
Nedbørstype
Snø
Vindhastighet
6,0 m/s
Vindretning
Fra sørvest
Skydekke
100 %
Kommentar
Snøbyger, 7-10cm nysnø siste døgn,
Snødekke
Total snødybde
70 cm
Nysnø siste døgn
8 cm
Nysnøgrense
200 moh
Snøgrense
200 moh
Grense lagdelt snø
500 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Våt løssnø
Kommentar
Laurdag var det plussgrader heilt opp til ca. 900 moh. Frå laurdag ettermiddag til søndag morgon kom det opp mot 30 cm nysnø over ca. 800 moh i kombinasjon med SV stiv kuling på dei mest utsatte stadene. I går var det NV vind som gav lett snøfokk frå 800moh. Fant mest fokksnø i Nordlige sektorer på dagens korte tur, Det er observert kantkornlag over og under ett skarelag som ligg godt nede i snødekket. Over helgens mildværgrense og der snødekket er tynt, vil det fortsatt vera mulig å påvirke dette.
Tester
Test
@0cm
Stabilitet
Middels
Kommentar
Fuktig snø gir upålitelige testresultater ved vanlige tester. Lille blokktest gav brudd i kantkornlaget under skarelaget. Ved trakking ut på skavler skulle det liten tilleggsbelastning til for å få brudd i fokksnøen. Rask temperaturstigning fører til dårligere bindinger i fokksnøen.
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Dårlig binding mellom lag i fokksnøen
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter både lett og glatt.
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
3 - Store
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 800 meter.
Kommentar
Fokksnøen frå helga er fortsatt lett å påvirke. Temperaturstigning svekker bindingene i fokksnøen.

Våte løssnøskred

Type svakt lag
Ubunden snø
Utløsbarhet
Naturlig utløst
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Ikke gitt
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde bunn
Høyde: 1100 meter.
Kommentar
Rask temperaturstigning og overgang fra snø til regn fører til fare for våte laussnøskred.

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø over skarelag
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
3 - Store
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 800 meter.
Kommentar
Fant kantkorn over og under skarelag i snøprofil på dagens tur. Helgas mildvær har fukta snødekket, men det er fortsatt mulig å påvirke kantkornlaget der snødekket er tynt. Fekk Brudd i kantkornlaget på ca 80 cm ved lille blokktest i dag. Stort sett fuktig fokksnø over dette.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Skredproblema er i hovedsak tørre flakskred og våte laussnøskred som følge av mildværet som slo inn tysdag kveld. Kantkornlaget ligg godt beskytta nede i snødekket, men kan vera mulig å påvirke der snødekket er tynt.
Utvikling
Mildværet fører til forbigående svekkelser i snødekket og kan gi våte laussnøskred i nysnøen og tørre flakskred i fokksnøen frå helga. Over 1000-1200 moh vil det bli bli kraftig vind frå vest som gir nye fokksnøproblem i austlige sektorer.
Faregrad
faregrad 3 Betydelig
Kommentar
Låg treer eller høg toer. er usikker på snødekket over helgas mildværgrense. Det kom mykje snø i helga som har vore tilgjengelig for vindtransport og kan gi store skred over 900-1000moh.
Snøprofil

Lagdeling
9 observert
Temperatur
10 observert


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI020406080100120Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]hMe(C)1.5 - 0.5MOhDe(C)1.5 - 1Md0.3Mh1Md0.3Md0.5Ma(c)1 - 0.5D-M(1) Kantkorn over skare som er i ferd med å bli smelteomvandlet. (2) Kantkorn under skarelag. (1)(2)GNDCreated with niViz on 2020-08-13T08:07:02Fotograf
Frode Moen
Himmelretning
SV
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Heiane
Kommune
SULDAL
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
766 
+/- nøyaktighet
5 meter
Laster kart