7 Snø observasjoner ved (Romsdal/RAUMA).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Rask temperaturstigning
Varmen kom nå i ettermiddag . Snøruller i nysnøen Fra 6-500 og nedover
Skredaktivitet

Tørre løssnøskred

Dato
12.02.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Noen (2-5)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
2 - Middels
Utbredelse
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Kommentar
På sør/sørøst vendt bratt fjellside på Snortungen . Ellers for dårlig sikt seinere på dagen for å kunne se noe.
Snøprofil

Copyright
Urpu@Romsdal
Kommentar
Nordvendt 800
Copyright
Urpu@Romsdal
Kommentar
Sørvendt 800.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 600 meter.
Kommentar
Myke flak i nysnøen. Også våte skred nå etterhvert med regn og varme. Kantkorn også, men det må stor tilleggslast til der tykk fokksnø over.

Copyright
Urpu@Romsdal
Kommentar
3mm store kantkorn i ca 90cm dybde mot skare. Nordvendt 800.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Det ble en snøvær i dag også med regn i ettermiddag under ca.6-500. Formiddag var bedre vær og sikt nok til å se at det føyket i høyden. Mye (30-40cm) løssnø tilgjengelig for vinden , men nå stiger temperaturen og nysnøen blir kram. Fikk noen drønn ved tregrensa . Det var den løse kantkorna snøen som ga oss fin skikjøring forrige uke som sviktet og kollapset under myk flak av nysnø. Høgare oppe fant jeg kantkorn under tykk og sterk/stiv gammel fokksnø . Klarer ikke å påvirke dette laget enda pga egenskapene til flaket, men det svikter lett når søyle er isolert. Hvis de harde fokksnøflaka nå blir myke etc pga regn&varme så kan det gå nokså store skred. Er nok fg 3 nå , og stigende med varme og regn. Det var litt mer lagdeling (nedføyket nysnø) i sørvendt enn nordvendt nysnø på ca.800moh.
Utvikling
Stigende med varme og regn.
Faregrad
faregrad 3 Betydelig
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Bra beskrivelse
Snøprofil

Lagdeling
7 observert


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI020406080100120140Depth [cm]Temperature [°C]OhDe3De1.5Dd(y)De1Dd(y)DaD(1) Svikter med middels + tilleggslast, Q2(2) Hardt(3) Vanskelig å påvirke her men går lett når isolert søyle. Q2(1)(2)(3)GNDCreated with niViz on 2020-02-20T06:19:48

Kommentar
Nordvendt 800 moh.

Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Romsdal
Kommune
RAUMA
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
802 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart