14 Snø observasjoner ved (Heiane/Sirdal).
Observert av
Agnes@rogfk
Kompetanse
*** (Kurset observatør. Observatøren har erfaring med å vurdere snøskredfare. Observatøren har grunnleggende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4a.)
Tidspunkt observert
12. februar 2019 kl. 11:36
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Rask temperaturstigning
Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Starter i kveld, blir plussgrader resten av uka
Skredaktivitet

Våte løssnøskred

Dato
12.02.2019
Antatt tidsrom
18-24
Antall skred
Flere (6-10)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
2 - Middels
Utbredelse
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde midt
Høyde: 700 meter.
Nedre høyde: 400 meter.
Kommentar
Observert i Øvstabødalen og Hunnedalen. Kan være 1-3 dager gamle, fra helgas våte snøfall

Copyright
Agnes@svv
Himmelretning
Kommentar
Vanskelig å se men flere små til middels store våtsnøskred
Værobservasjon
Nedbørstype
Snø
Temperatur
-3,00 °C
Vindhastighet
2,0 m/s
Vindretning
Fra nordvest
Skydekke
100 %
Kommentar
Snør godt, litt fuktig snø på 800 moh. Temperaturen stiger i løpet av dagen.
Snødekke
Total snødybde
70 cm
Nysnø siste døgn
3 cm
Nysnøgrense
600 moh
Snøgrense
300 moh
Grense lagdelt snø
400 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Litt tørr løssnø (1-10cm)
Kommentar
Noe ujevn snødekke med mye vindtransportert snø over et skarelag. Har akkumulert mest vindpakket myk snø i SØ heng. Skarelaget er stedvis hardt og stedvis sprøtt (skiene senker gjennom).

Copyright
Agnes@svv
Himmelretning
NV
Copyright
Agnes@svv
Himmelretning
Tester
Test
CTM 17@26cm Q3
Stabilitet
Middels
Kommentar
Bruddet går i lag med kant og begerkrystaller under smelt-fryse skare, som ligger under fokksnøen
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø under skarelag
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 600 meter.
Kommentar
Det svake laget med kantkorn finnes overalt. Overliggende snødekke varierer sterkt i mektighet og hardhet.

Våte løssnøskred

Type svakt lag
Ubunden snø
Utløsbarhet
Naturlig utløst
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde midt
Høyde: 1000 meter.
Nedre høyde: 400 meter.
Kommentar
Det er fremdeles fare for våte løssnøskred med fuktig snø/regnbyger i dag og rask temperaturstigning i løpet av natten og morgendagen.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Etter en varm helg med våt snø og regn har det dannet seg et skarelag i toppen av snødekket som gjør at det er vanskelig å påvirke det svake underliggende laget av kant og begerkristaller. Høyere i terrenget (over 800 moh) ligger det fokksnø over skarelaget med varierende mektighet og hardhet. Generelt gode bindinger i fokksnøen. Lettest å løse ut skred der snødekket er tynnere og fokksnøen mykere. Dette er nå spesielt i SØ vendte lesider og ved kuleformasjoner.
Utvikling
Det er meldt en del nedbør i dag og temperaturen vil raskt stige til plussgrader i hele Sirdalsområdet, også i høyden. Dette kan føre til økt belastning og økt skredfare i morgen.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Snøprofil

Lagdeling
6 observert
Temperatur
5 observert
Tester
1 test knyttet til snøprofil


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI3020100Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]OhDe(f)3DOdDd0.5DOh0.5Mc2DCT17 Q3(1) K-P hard skare med noen lommer og lag med av hard fokksnøinn i skaren(2) Kantkorn med litt antydning til begerkristaller på dettestedet(1)(2)Created with niViz on 2020-08-10T10:37:19

Kommentar
Mektighet og hardhet av fokksnølaget varierer sterkt. En kjapp lilleblokktest på et sted med mer fokksnø viser likevel at bruddet går under skarelaget og nesten på bakken.


Kommentar
Bildet er av lille blokktest på et sted der det var mer fokksnø. Q3 brudd nederst i kantkornlaget
Kommentar
Et mykt lag med velutviklet kant og begerkristaller under smelt-fryse skare.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Heiane
Kommune
Sirdal
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
872 
+/- nøyaktighet
3 meter
Laster kart